SK&S doradzał Heineken International B.V. w związku z nabyciem akcji Grupy Żywiec S.A.

Kancelaria SK&S była doradcą prawnym Heineken International B.V. w związku z nabyciem za ok. 1,66 mld zł (ok. 347 mln euro) pozostałych 35% akcji Grupy Żywiec S.A. w drodze transakcji pakietowej, publicznego wezwania do sprzedaży akcji, oraz przymusowego wykupu akcji.

Doradzaliśmy przy zawarciu transakcji pakietowej na rynku regulowanym nabycia ok. 28,2% akcji od Harbin B.V. za kwotę ok. 1.33 mld zł (ok. 283 mln euro), zamkniętej w październiku 2022. Następnie, SK&S był doradcą prawnym Heineken International w związku z ogłoszeniem oraz przeprowadzeniem publicznego wezwania do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Grupy Żywiec S.A, zakończonego w grudniu 2022 i skutkującego nabyciem dodatkowych ok. 6% akcji za kwotę ok. 286 mln zł (ok. 61 mln euro), oraz przymusowego wykupu akcji zakończonego w styczniu 2023 r.

W skład zespołu transakcyjnego SK&S wchodzili: dr Marcin Olechowski (partner), Justyna Młodzianowska (of counsel), Jan Pierzgalski  (senior associate) and Piotr Mordzonek (associate).

Heineken International B.V. jest największym producentem piwa w Europie i jednym z największych pod względem ilościowym na świecie, notowanym na NYSE Euronext Amsterdam i OTCQX.

Grupa Żywiec S.A. to drugi największy producent piwa w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Harbin B.V. jest holenderską firmą inwestycyjną, przeprowadzającą inwestycje udziałowe oraz typu mezzanine.

Powiązane