Spotkanie | Prawne aspekty eksploracji kosmosu

Dziękujemy organizatorom, uczestnikom i pozostałym partnerom spotkania Prawne aspekty eksploracji kosmosu.

Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy gościć na Uniwersytecie Warszawskim i wziąć udział w ciekawej dyskusji o sposobach rozwiązywania przeszkód w rozwoju komercyjnej działalności kosmicznej. Z przedstawicielami biznesu, świata nauki i wynalazcami rozmawialiśmy o praktyce:

  • zdobywaniu środków na działalność innowacyjną
  • ochronie własności intelektualnej
  • regulacjach podatkowych
  • klauzulach w umowach

Tematów nie brakuje. Jako prawnicy jesteśmy gotowi.

Powiązane