Chmura a prawo

Zalety biznesowe i technologiczne publicznej i hybrydowej chmury obliczeniowej są coraz bardziej dostrzegane. Po stronie klientów wątpliwości ciągle budzą jednak kwestie prawne. Zwłaszcza w sektorze SMB lokalne przechowywanie danych nadal jest uważane za bezpieczniejsze niż ich przechowywanie w centrach danych. W praktyce jednak rozwiązania chmurowe często są bezpieczniejsze dla takich przedsiębiorców, w szczególności oferując bieżącą aktualizację oprogramowania czy ochronę przed wirusami.

Inną wskazywaną przeszkodą prawną jest przechowywanie danych poza Polską lub Unią Europejską. Warto jednak wskazać, że nawet na gruncie RODO przechowywanie danych w państwach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony jak Unia Europejska, jest dozwolone, o ile zastosowane zostaną określone instrumenty, np. standardowe klauzule umowne lub udział w programie Tarczy Prywatności (Privacy Shield) dla dostawców z USA.

Rozwój chmury nie oznacza również eliminacji lokalnych dostawców rozwiązań IT. Po pierwsze, lokalni dostawcy faktycznie dysponują większą elastycznością w negocjacjach zapisów umowy. W przypadku dużych dostawców umowy mają charakter standardowy i wprowadzanie do nich zmian często jest możliwe. Ponadto wielu lokalnych dostawców IT może korzystać z usług chmurowych dostarczanych przez duże podmioty (np. w modelu platforma jako usługa – PaaS) w celu budowy i oferowania swoich własnych rozwiązań.

Możliwość korzystania z platformy chmurowej niewątpliwie zmniejsza koszty i ryzyko takich dostawców, dając im wszystkie zalety chmury, takie jak elastyczność czy bezpieczeństwo, które w „klasycznym” IT byłyby dla nich niedostępne. Lokalni dostawcy muszą zatem znaleźć swoją „niszę”, która pozwoli im na dalszy wzrost na tym rynku.

Powiązane