Jan Pierzgalski

Jan Pierzgalski

Senior Counsel, adwokat

Z SK&S jestem związany od 2013 roku. Przed podjęciem pracy w SK&S zdobywałem doświadczenie w kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych i prywatnych. Specjalizuję się w prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Świadczę pomoc w bieżącej obsłudze spółek publicznych. Uczestniczę także w obsłudze prawnej transakcji oraz rozwiązywaniu sporów korporacyjnych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 70 68
Tel. kom.:+48 883 391 755
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2013
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego
  • Świadczy pomoc w bieżącej obsłudze spółek publicznych
  • Uczestniczy w obsłudze prawnej transakcji oraz rozwiązywaniu sporów korporacyjnych
PUBLIKACJE