SK&S Partnerem Regulacyjnym 12. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

W dniu 13 listopada 2020 r. odbędzie się 12. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. Partnerem Regulacyjnym wydarzenia została Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Kongres organizowany jest przez Koło Naukowe Prawa Bankowego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Wydarzenie to od lat wpisuje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń na biznesowo-prawnej mapie Polski.

Zasadniczym celem każdej edycji Kongresu jest poruszenie najbardziej aktualnych zagadnień oraz omówienie wyzwań, jakie stawiane są przed sektorem finansowym w Polsce i Europie. Dodatkowo, ideą konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla środowiska prawniczego, akademickiego i szeroko rozumianego biznesu.

W trakcie 12. edycji Kongresu odbędą się liczne wystąpienia eksperckie oraz panele dyskusyjne, obejmujące między innymi takie zagadnienia jak stymulowanie rozwoju innowacji finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa w świecie finansów przyszłości, nowe możliwości związane z wdrażaniem chmury w sektorze finansowym, zastosowania technologii finansowych w procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także odpowiedzi sektora bankowego na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Serdecznie zapraszamy na wystąpienia naszych ekspertów:

  • Mateusz Blocher – moderatorem panelu dyskusyjnego: „AML w świecie technologii finansowych”
  • Jan Pierzgalski – moderatorem panelu dyskusyjnego: „Kryzys katalizatorem zmian”

Kongres odbędzie się online. Więcej informacji na stronie wydarzenia

 

Powiązane