Kancelaria SK&S doradzała Grupie NN przy transakcji przejęcia spółek MetLife w Polsce

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak kompleksowo doradzała Grupie NN przy transakcji przejęcia spółek MetLife w Polsce.

Nabycie polskich spółek MetLife, w tym zakładu ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechnego towarzystwa emerytalnego, stanowiło część większej transakcji obejmującej, m.in., także podmioty greckie. Wartość transakcji oszacowano na kwotę 584 milionów euro.

Zamknięcie polskiej części transakcji nastąpiło 22 kwietnia 2022 r., po wcześniejszym uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i stanowiło uwieńczenie trwającego ponad rok projektu. W tym czasie kompleksowe doradztwo naszych prawników obejmowało wszystkie aspekty transakcyjne i regulacyjne prawa polskiego, w tym due diligence oraz reprezentowanie Grupy NN w postępowaniach przed KNF.

Zespołem SK&S kierował Partner dr Marcin Olechowski. W kwestiach regulacyjnych doradzali także: dr Wojciech Iwański (Partner), Jan Pierzgalski (Senior Associate), dr Mateusz Blocher (Senior Associate), Jakub Lach (Associate) i Lidia Malinowska (Associate), a w zakresie korporacyjnym: Paweł Bochnia (Associate), Anna Kratiuk (Senior Counsel) i Maksym Shcherbyuk (Junior Associate).

Całość projektu koordynowała holenderska kancelaria De Brauw Blackstone Westbroek.

Powiązane