dr Mateusz Blocher

dr Mateusz Blocher

Senior Counsel, adwokat

Z kancelarią SK&S jestem związany od 2009 roku. Specjalizuję się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych i AML. Zajmuję się doradztwem dla banków i innych instytucji sektora finansowego w zakresie przede wszystkim regulacyjnym. Prowadziłem wiele procesów wdrożeniowych, w tym z zakresu PSD2, PAD, EMD2, CCD oraz AMLD 3, 4 oraz 5. Doradzam w procesach zapewniania zgodności (compliance). Regularnie wspieram sektor bankowy w przygotowaniach do wdrażania różnych rozwiązań prawa europejskiego w obszarze regulacji rynku finansowego. Jestem autorem ogólnopolskich publikacji naukowych dotyczących zmian regulacyjnych w bankowości. Doktor prawa cywilnego (Uniwersytet Warszawski).

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 14
Tel. kom.:+48 883 391 783
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – adwokat
 • Uniwersytet Warszawski – doktor nauk prawnych – 2020
 • Certyfikowany oficer ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) – 2019
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja adwokacka – 2015-2018
 • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2014
konferencje
 • 12. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych – moderator
 • Związek Banków Polskich – Digital Banking Academy – Zmiany prawne – bankowość elektroniczna i FinTech - prelegent
 • 11. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych – prelegent
 • Związek Banków Polskich – User Experience (UX) – aspekty prawne – prelegent
 • Związek Banków Polskich – Zwolnienie spod opcji fallback – prelegent
 • Związek Banków Polskich – Digital Banking Academy – Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2 – prelegent
 • Forum Usług Płatniczych 2019 – prelegent
 • X Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego – prelegent
 • Związek Banków Polskich – Implementacja dyrektywy PAD – prelegent
 • Komisja Nadzoru Finansowego / Związek Banków Polskich – Nowa dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) – prelegent
Doświadczenie
 • Usługi płatnicze
 • Nowe technologie na rynku finansowym / FinTech
 • AML/CFT
 • Kredyt konsumencki
 • Outsourcing regulowany
 • Bieżące doradztwo regulacyjne w usługach finansowych
 • Licencjonowanie banków, instytucji finansowych oraz instytucji płatniczych
 • Działalność oddziałów instytucji kredytowych
 • Aspekty bankowości regulacyjnej w dużych transakcjach finansowania
 • Leasing oraz faktoring
REKOMENDACJE
 • Chambers & Partners – FinTech Legal
 • Legal 500 – Banking and finance