Dr Wojciech Iwański i Mateusz Grześków prelegentami podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”

W dniach 7-8 listopada 2020 r. odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”, organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Celem wydarzenia było przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu europejskiego prawa spółek, a także prawa i ekonomii rynków finansowych.

Podczas wydarzenia, jako prelegenci, wystąpili eksperci kancelarii SK&S:

dr Wojciech Iwański wziął udział w debacie „Tokeny – europejskie ramy regulacyjne a polski porządek prawny” – dyskusja dotyczyła projektów nowych ram regulacyjnych UE dla wydawania i obrotu krypto-aktywami.

Mateusz Grześków wystąpił w panelu „Wyzwania spółek publicznych”. Dyskusja dotyczyła m.in. tzw. drugiej dyrektywy o prawach akcjonariuszy (SDR II) do polskiego prawa. Podczas swojego wystąpienia opowiedział o kwestiach związanych z implementacją reżimu zawierania istotnych transakcji przez spółki publiczne z ich podmiotami powiązanymi oraz pierwszych doświadczeniach z praktyki obrotu w tym zakresie.

Powiązane