Zbliża się ostateczny termin na przeprowadzenie pierwszej oceny własnego ryzyka AML

Pobierz alert w wersji PDF

Co to jest ocena własnego ryzyka AML?
Dokonywana okresowo przez instytucję obowiązaną (IO) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które odnosi się do jej własnej działalności.

Kto musi ją przeprowadzać?
Wszystkie IO w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (ustawa AML 2018), w tym m.in.:

 • banki, instytucje kredytowe i ich oddziały
 • krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agenci rozliczeniowi
 • fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, TFI
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podmioty prowadzące działalność typu „trust and company services”
 • podmioty prowadzące działalność kantorową
 • podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych
 • instytucje pożyczkowe
 • fundacje przyjmujące lub dokonujące płatności > 10 000 euro

Do kiedy trzeba ją przeprowadzić?
Najpóźniej do 13 stycznia 2019 r. Opracowana w ten sposób ocena powinna być przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) na jego żądanie.

Co należy w niej uwzględnić?

 • czynniki ryzyka określone w ustawie AML 2018
 • charakter oraz rozmiar działalności IO
 • stanowiska i sprawozdania organów europejskich i międzynarodowych organizacji AML

Jak możemy pomóc?
Udzielamy niezbędnego wsparcia we wszelkich aspektach związanych z przeprowadzeniem i sporządzeniem oceny własnego ryzyka AML, w tym w:

 • przeprowadzeniu analizy oceny własnego ryzyka AML w oparciu o odpowiednie czynniki ryzyka
 • uwzględnieniu w ocenie stanowiska organów europejskich oraz międzynarodowych organizacji AML
 • sporządzeniu dokumentu oceny własnego ryzyka AML
 • uregulowaniu procedury okresowej aktualizacji oceny własnego ryzyka AML

Powiązane