Andrzej Motyka

Andrzej Motyka

Partner, adwokat

W SK&S pracuję od 2008 roku. Brałem udział w projektach prywatyzacyjnych w branży energetycznej oraz transakcjach związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych przez międzynarodowe grupy kapitałowe w formie wezwań jak i transakcji prywatnych. Doradzam w wielowątkowych sporach korporacyjnych pomiędzy akcjonariuszami spółek publicznych. Reprezentuję klientów na walnych zgromadzeniach spółek prywatnych i publicznych. Zajmuję się także doradztwem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obowiązków wezwaniowych i informacyjnych przez akcjonariuszy spółek publicznych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 73 13
Tel. kom.:+48 694 313 622
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa – 2010
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Catholic University of America, Columbus School of Law – International Bussines and Trade Summer Program – 2007
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Catholic University of America, Columbus School of Law - Szkoła Prawa Amerykańskiego – 2006-2007
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych, w szczególności dotyczących spółek publicznych
  • Zajmuje się doradztwem spółkom prywatnym i publicznym w transakcjach M&A oraz w sprawach bieżących
  • Uczestniczy w transakcjach przejęć, fuzji i przekształceń spółek, także w ramach prywatyzacji
PUBLIKACJE