RAPORT: Postępowania w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2018 roku

Eksperci kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przygotowali raport dotyczący postępowań w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2018 r. Autorami opracowania są mec. Krzysztof Kanton, dr Jarosław Łukawski i mec. Szymon Murek.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Rok 2018 był kolejnym okresem, który charakteryzował się znaczną liczbą zgłoszonych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKIK”) koncentracji oraz liczbą decyzji wydanych w tego typu sprawach. W poprzednich 12 miesiącach UOKiK wszczął 247 postępowań oraz wydał 233 decyzje w sprawach koncentracji.

W minionym roku UOKiK nie wydał żadnej decyzji warunkowej ani decyzji zakazującej koncentracji. W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę na 3 postępowania umorzone w związku z wycofaniem przez przedsiębiorców wniosków po otrzymaniu zastrzeżeń UOKiK wobec planowanych konsolidacji. Zakładamy, że wycofanie wniosków w tych sprawach miało pozwolić na uniknięcie formalnego zakazu po tym, jak nie udało się wypracować warunków akceptowalnych dla UOKiK.

Średni czas postępowań w sprawach zakończonych decyzją w I fazie wyniósł ponad 36 dni kalendarzowych (najkrótsze postępowanie trwało 6 dni, a najdłuższe 157 dni). Z kolei średni czas postępowań zakończonych decyzją po przeprowadzeniu II fazy wyniósł blisko 215 dni kalendarzowych (najkrótsze postępowanie trwało 127 dni, a najdłuższe 350 dni). Jednocześnie, jedynie 8 decyzji UOKiK zostało wydanych po przeprowadzeniu II fazy postępowania, a w 5 sprawach II faza postępowania nie została zakończona przez końcem 2018 r.

Zapraszamy do lektury!

Powiązane