Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie koncentracji

W najnowszym wydaniu internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR nr 8/2018) ukazał się artykuł autorstwa Krzysztof Kanton, dr Jarosław Łukawski i Szymon Murek: „Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie koncentracji”.

Artykuł koncentruje się na problematyce uwagi konsumentów poświęcanej treściom dostępnym w sieci oraz na aplikacjach mobilnych, która w ujęciu ekonomicznym stanowi deficytowy zasób. Autorzy dokonują analizy uwagi jako dobra oraz przedstawiają charakterystykę rynków, na których dochodzi do jego wymiany. W publikacji wskazane zostały również wyzwania, przed którymi stają organy antymonopolowe przy ocenie koncentracji z udziałem podmiotów działających na rynku uwagi, tzw. brokerzy uwagi. W dalszej części artykułu poddano analizie metodologię zastosowaną przez organy antymonopolowe dla oceny koncentracji pomiędzy największymi współcześnie brokerami uwagi. W podsumowaniu przedstawiono wnioski i postulaty dotyczące analizy koncentracji dokonywanych w przyszłości na rynku uwagi.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją ⇒ PDF

Powiązane