Żaneta Urbaniak powołana na kolejną kadencję Współprzewodniczącej Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy ORA

Działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Sekcja Prawa Zamówień Publicznych wybrała nowe Prezydium. Na stanowisko Współprzewodniczącej, po raz drugi, wybrana została Żaneta Urbaniak, prawnik z zespołu prawa zamówień publicznych SK&S.

Celem działalności Sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych adwokatów i aplikantów Izby Warszawskiej w dziedzinie prawa zamówień publicznych. W szczególności poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla praktyki, działalność opiniodawczą, konferencyjną, legislacyjną oraz współpracę z innymi jednostkami, samokształcenie członków Sekcji, organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów, a także inspirowanie i promowanie publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prowadzenie badań w tej dziedzinie.

Żaneta Urbaniak w swojej praktyce doradza wykonawcom oraz zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, w tym również współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Reprezentuje strony postępowania o udzielenie zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest współautorem pierwszego komentarza do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Powiązane