Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

7 sierpnia 2020 roku ukazał się komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, którego współautorem jest adw. Żaneta Urbaniak. Jest to pierwszy dostępny na rynku komentarz do nowej ustawy Pzp.

Żaneta Urbaniak jest autorem części dotyczącej postępowania odwoławczego przed KIO.

Komentarz dostępny na stronie wydawnictwa

Powiązane