Żaneta Urbaniak

Żaneta Urbaniak

Starszy prawnik, adwokat

Do SK&S dołączyłam w 2020 roku. Specjalizuję się w prawie zamówień publicznych. Doradzam wykonawcom oraz zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, w tym również współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Reprezentuję strony postępowania o udzielenie zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 71 42
Tel. kom.:+48 692 419 088
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia podyplomowe dla Menagerów Kultury – 2018-2019
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa – 2011
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych
  • Doradza wykonawcom oraz zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, w tym również współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Reprezentuje strony postępowania o udzielenie zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą
REKOMENDACJE
  • Legal 500 – Public procurement
PUBLIKACJE