Pełnomocnik w postępowaniach jurysdykcyjnych dotyczących zamówień publicznych

W najnowszym Kwartalniku PZP (Nr 3(66)/2020) ukazał się artykuł „Pełnomocnik w postępowaniach jurysdykcyjnych dotyczących zamówień publicznych” autorstwa Żanety Urbaniak.

„Nowe przepisy zawarte w ustawie z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie określają wprost statusu pełnomocnika świadczącego pomoc prawną w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dlatego, uwzględniając odesłanie z art. 8 ust. 1 PZP, sięga się do unormowań ogólnych z Kodeksu cywilnego. W świetle art. 95 § 1 KC „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela”. Pełnomocnictwo jest jedną z kategorii przedstawicielstwa, której cechą charakterystyczną jest to, że przedstawiciel działa w granicach swojego umocowania, dokonując czynności prawnych w imieniu i na rzecz reprezentowanego, wywołujących skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego. Okoliczność działania w imieniu i na rzecz mocodawcy stanowi cechę charakterystyczną pełnomocnictwa i odróżnia ją od zastępstwa pośredniego.”

Pełną wersję publikacji można pobrać TUTAJ

Powiązane