Żaneta Urbaniak prelegentem na konferencji Kształtowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne

13 stycznia 2023 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa: Kształtowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne.

Żaneta Urbaniak należy do Komitetu Organizacyjnego wydarzenia. Podczas konferencji wygłosi też referat na temat ustalania warunków realizacji zamówień jednostkowych w postanowieniach umowy ramowej.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Katedrą Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegóły na stronie wydarzenia: https://uek.krakow.pl/artykuly/wydarzenia/konferencja-naukowa-ksztaltowanie-postanowien-umowy-o-zamowienie-publiczne

 

Powiązane