RAPORT: Postępowania w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2019 roku

Eksperci kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przygotowali raport dotyczący postępowań w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2019 r. Autorami opracowania są mec. Krzysztof Kantondr Jarosław Łukawski i mec. Szymon Murek.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Od kilku lat liczba koncentracji zgłaszanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) systematycznie wzrasta. Rok 2019 potwierdził ten trend. W minionych 12 miesiącach UOKiK wszczął 278 postępowań w sprawach koncentracji oraz wydał 267 decyzji w tego typu sprawach.

Podobnie jak w 2018 tak i w 2019 r. UOKiK nie wydał żadnej decyzji zakazującej dokonania koncentracji. Nie odnotowaliśmy także przypadków, w których przedsiębiorcy wycofali wnioski o wydanie zgody na dokonanie koncentracji po otrzymaniu zastrzeżeń UOKiK wobec planowanych konsolidacji. W 4 sprawach UOKiK wydał zastrzeżenia wobec planowanych koncentracji. Wszystkie te sprawy zakończyły się wydaniem zgód warunkowych, przy czym jedna z nich została wydana w 2020 r. Ponadto, Prezes UOKiK wydał w 1 sprawie zgodę warunkową, bez wcześniejszego przedstawienia zastrzeżeń do koncentracji.

Średni czas postępowań w sprawach zakończonych decyzją w I fazie wyniósł niewiele ponad 33 dni kalendarzowe (najkrótsze postępowanie trwało 2 dni, a najdłuższe 202 dni). Z kolei średni czas postępowań zakończonych decyzją po przeprowadzeniu II fazy wyniósł niewiele więcej niż 266 dni kalendarzowych (najkrótsze postępowanie trwało 130 dni, a najdłuższe 381 dni). Jednocześnie, jedynie 8 decyzji UOKiK zostało wydanych po przeprowadzeniu II fazy postępowania, a w 7 sprawach II faza postępowania nie została zakończona przed końcem 2019 r. Średni czas negocjowania warunków wyniósł 76 dni kalendarzowych (najkrótsze negocjacje trwały 47 dni, a najdłuższe 110 dni).

Zapraszamy do lektury!

 

Powiązane