RAPORT SK&S | Postępowania w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2021 roku

Eksperci kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przygotowali raport dotyczący postępowań w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2021 r. Autorami opracowania są Krzysztof KantonDamian Kopera i Szymon Murek.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Od kilku lat liczba koncentracji zgłaszanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) systematycznie wzrasta. Ubiegły rok zdecydowanie potwierdził ten trend – toczyło się znacznie więcej postępowań koncentracyjnych, niż w ubiegłych latach.

W 2021 roku Prezes UOKiK wszczął 329 postępowania w sprawach koncentracji oraz wydał 300 decyzji w tego typu sprawach. Jednocześnie, 13 spraw zostało skierowanych do II fazy postępowania. Została wydana jedna decyzja zakazująca dokonania koncentracji. Sześciokrotnie przedsiębiorcy wycofywali wniosek o wydanie zgody na dokonanie koncentracji.

Średni czas postępowań w sprawach zakończonych decyzją w I fazie wyniósł niewiele ponad 33 dni kalendarzowych (najkrótsze postępowanie trwało 7 dni, a najdłuższe 157 dni). Z kolei średni czas postępowań zakończonych decyzją
po przeprowadzeniu II fazy wyniósł niewiele więcej niż 223 dni kalendarzowych (najkrótsze postępowanie trwało 94 dni,
a najdłuższe 437 dni).

Zapraszamy do lektury!

Powiązane