RAPORT SK&S | Krótki przewodnik dla kredytobiorców w czasach pandemii

Pobierz Raport w wersji PDF Wpływ pandemii na umowy finansowania 1.  Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej rodzą dla kredytobiorców dwa główne ryzyka: Trudności w terminowej…

Tarcza antykryzysowa a danina solidarnościowa

SPÓŹNIONY PIT BEZ SANKCJI – A CO Z DANINĄ SOLIDARNOSCIOWĄ? Tarcza antykryzysowa umożliwi podatnikom składanie zeznań rocznych w PIT do 31 maja 2020 r. bez możliwości nałożenia na nich sankcji karnoskarbowych….

RAPORT SK&S | Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

Pobierz Raport w wersji PDF Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19 Kluczem do przetrwania przez przedsiębiorców kryzysu wywołanego COVID-19 jest zachowanie płynności i uniknięcie upadłości. Tzw. tarcza antykryzysowa zadania tego…

Organy spółek z organiczoną odpowiedzialnością i akcyjnych mogą działać zdalnie

W dniu 31.03.2020 r. weszła w życie wprowadzona Tarczą antykryzysową zmiana w Kodeksie spółek handlowych pozwalająca na: zdalne uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeniach spółek akcyjnych…

01.04.2020

Jacek Myszko

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – zmiany regulacyjne

DYSTRYBUCJA Możliwość ,,szybszego” wywozu/zbycia towarów objętych listą ,,antywywozową”. GIF będzie mógł informować o niewniesieniu sprzeciwu – przedsiębiorca będzie mógł dokonać wywozu/zbycia towarów niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji….

Najem lokali w centrach handlowych – czasowe wygaszenie umów

W dniu 31.03.2020 r. Senat przyjął projekt zmiany specustawy dot. COVID-19 w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, w którym zaproponowano wprowadzenie mechanizmu czasowego wygaszania („zawieszenia”) umów najmu, dzierżawy lub innej…

25.03.2020

Jacek Myszko

Produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze a epidemia COVID-19

OGRANICZENIA W OBROCIE Objęcie nowych towarów listą antywywozową (konieczność zgłoszenia wywozu do GIF na 30 dni przed planowanym zbyciem lub wywozem poza terytorium Polski); na liście znajdują się m.in.: popularne…

23.03.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA | Przegląd planowanych zmian

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW zdalne posiedzenia organów Zmiany w KSH: możliwość zdalnego działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych (zdalny udział w posiedzeniu, podejmowanie uchwał na odległość). sprawozdania finansowe Możliwość odroczenia…

Newsletter HR | Marzec 2020 r.

PLAN KONTROLI PIP NA 2020 Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła plan kontroli na rok 2020. Zgodnie z zapowiedziami w bieżącym roku PIP ma przeprowadzić 72 tys. kontroli, najwięcej z nich zostanie…

Koronawirus a RODO

POBIERZ ALERT W WERSJI PDF W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem Covid-19 przedsiębiorcy zastanawiają się nad działaniami zabezpieczającymi jakie mogą podjąć w swoich zakładach pracy. Takie działania powinny być…