Alert Prawa Pracy | listopad 2019 r.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Najczęściej komentowaną ostatnio nowelizacją jest ta wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych…

Nowe INCOTERMS® 2020 – EXPORT / IMPORT

W rocznicę swojego 100-lecia Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu (ICC) wydała 9 wersję warunków handlowych dot. międzynarodowej dostawy towarów Incoterms® 2020, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020…

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Pobierz alert w wersji PDF Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ustawa…

Alert HR | Dyrektywa w sprawie sygnalistów – coraz bliżej nowych obowiązków

Pobierz alert w wersji PDF Zmiany przepisów | Dyrektywa w sprawie sygnalistów – coraz bliżej nowych obowiązków  Nowa dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii…

Zbliża się czas zgłoszenia przez spółki handlowe danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Już 13 października 2019 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Prawie wszystkie spółki handlowe będą musiały w odpowiednim terminie złożyć do Rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych….

Kolejna istotna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Dnia 8 października 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego na podstawie ustawy z dnia 23 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych…

08.10.2019

(English) Agnieszka Fedor, Filip Sodulski

Newsletter Prawa Pracy – wrzesień 2019 r.

Zmiany przepisów | Istotne zmiany w Kodeksie pracy Przypominamy, iż w dniu 7 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy –…

Nowa stawka PIT – obowiązki HR

Poniżej przedstawiamy krótki komentarz podatkowy dot. stosowania wprowadzonej z dniem 1 października br. nowej 17% stawki podatku PIT, która ma zastosowanie do wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych…

26.09.2019

Piotr Andrzejak

Zatory płatnicze – zmiany CIT i PIT

Nowelizacja przepisów ustaw CIT / PIT, wchodząca w życie 1 stycznia 2020 r., wprowadza: obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanych zobowiązań, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu. Zwiększenie…

16.09.2019

dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański

Stanowisko KNF nt. stosowania wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

W dniu 16 września 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował o zamiarze stosowania wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie outsourcingu z 25 lutego 2019 r….