Legal Alert | Dyrektywy śniadaniowe przyjęte

W dniu 10 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął aktualizację czterech z siedmiu tzw. dyrektyw śniadaniowych[1] – dyrektyw odnoszących się do składu, nazw, etykietowania i prezentacji wybranych środków spożywczych.

Nowe regulacje mają objąć:

  • miód[2],
  • dżemy i marmolady[3],
  • soki owocowe[4],
  • odwodnione mleko[5].

Pierwotne akty prawne wchodzące w skład pakietu dyrektyw śniadaniowych zostały wydane ponad 20 lat temu, w związku z czym uznano, że standardy w nich zawarte powinny zostać uaktualnione. Celem zaktualizowanych dyrektyw jest dostosowanie ich do obecnych wymogów rynku,  umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych, zdrowych wyborów żywieniowych oraz zapobieganie zafałszowaniom produktów. Poniżej prezentujemy przykładowe zmiany, które zostały zaproponowane w ramach przeglądu dyrektyw.

Miód
Na etykietach (w głównym polu widzenia) będzie należało prezentować kraje pochodzenia miodu w porządku malejącym, w oparciu o ich udział wagowy[6], z zastrzeżeniem, że w przypadku opakowań mniejszych niż 30 gramów możliwe będzie umieszczanie jedynie odpowiednich dwuliterowych kodów ISO danego państwa. Informację tą uzupełniać będzie wskazanie procentowej zawartości miodu z danego państwa. Równocześnie przewiduje się upoważnienie Komisji do przyjęcia aktów wykonawczych określających metody weryfikacji zgodności miodu z nowymi przepisami oraz metody wykrywania zafałszowań. Nowe regulacje rozpoczną również proces tworzenia systemu identyfikacji miodu, który pozwoli śledzić drogę produktu od producenta lub importera do konsumenta.

Soki owocowe
Z uwagi na zwiększone zainteresowanie produktami o obniżonej zawartości cukru, zakłada się wprowadzenie nowych kategorii i oznaczeń soków: „sok owocowy o obniżonej zawartości cukru”, „sok owocowy o obniżonej zawartości cukru z koncentratu”, „skoncentrowany sok owocowy o obniżonej zawartości cukru[7], przy czym Komisja ma zostać upoważniona do wydania aktów delegowanych określających właściwości takich soków oraz dopuszczalne procesy redukcji cukrów. Przewiduje się także, przy spełnieniu określonych warunków, możliwość umieszczania na etykiecie zwrotu „sok owocowy zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry”. Podobnie jak w przypadku miodu, rozważa się objęcie soków obowiązkową prezentacją krajów pochodzenia wykorzystanych owoców – Komisja przedstawić ma raport zawierający omówienie sposobów prezentacji informacji w tym zakresie na etykiecie oraz ewentualne propozycje legislacyjne.

Dżemy i marmolady
 W odniesieniu do dżemów zdecydowano o zwiększeniu minimalnej zawartości owoców w produktach. W przeliczeniu na 1 kg gotowego produktu, wartość ta powinna wynosić co do zasady 450 g w przypadku dżemu (tj. o 100 g więcej niż dotychczas) oraz 500 g w przypadku dżemu ekstra (tj. 50 g więcej niż dotychczas). Zmiany dotyczyć mają także możliwości stosowania terminu „marmolada cytrusowa”. Podobnie jak przy sokach, również w przypadku dżemów i marmolad przewidziano konieczność przygotowania przez Komisję raportu oceniającego konieczność wprowadzenia wymogu wskazywania na etykiecie krajów pochodzenia owoców wraz z ewentualnymi propozycjami legislacyjnymi.

Odwodnione mleko
Nowe regulacje wprowadzają możliwość redukcji zawartości laktozy w mleku, pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia produktu. Państwa członkowskie będą mogły jednak ograniczyć lub zakazać modyfikacji składu mleka.

Pełną treść przepisów przyjętych przez Parlament Europejski znaleźć można pod LINKIEM.

Zgodnie z zamierzeniami, państwa członkowskie, w tym Polska, będą musiały stosować nowe regulacje, co do zasady, dwa lata po ich wejściu w życie. Zaktualizowane dyrektywy, zanim jednak wejdą w życie, muszą zostać przyjęte przez Radę oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Proponowana nowelizacja przepisów stanowić może wyzwanie dla przedsiębiorców – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu!

Więcej o dyrektywach śniadaniowych pisaliśmy także w kwartalniku „Food-Lex” nr 1/2024 – zapraszamy do lektury.

 

Pobierz alert w wersji PDF

 


[1] Dyrektywa 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnosząca się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii; Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi; Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu;  Dyrektywa Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi; Dyrektywa Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi; Dyrektywa Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi; Dyrektywa Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

[2] Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu.

[3] Dyrektywa Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

[4] Dyrektywa Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

[5] Dyrektywa Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

[6] Państwa członkowskie będą mogły zdecydować, że obowiązek podawania wartości procentowej obejmie cztery największe udziały procentowe, pod warunkiem, że stanowić będą one łącznie ponad 50% masy mieszanki.

[7] Tłumaczenie własne – polskie wersje oznaczeń mogą finalnie różnić się od wskazanych, aktualnie brak polskiej wersji językowej projektu dyrektywy.

Powiązane