Legal Alert | Status CBD w 2024 r. – podsumowanie

Rynek konopny to zarówno produkty spożywcze, produkty kosmetyczne, ale również surowce farmaceutyczne czy produkty dla zwierząt. Na co powinien zwrócić uwagę podmiot, który zamierza wprowadzić do obrotu towary ze składnikami pochodzenia konopnego? Poniżej krótkie podsumowanie obecnej sytuacji:

Status żywności z CBD nadal jest niejasny
Z uwagi na informacje umieszczone w niewiążącym katalogu Novel Food oraz wstrzymanie procedur autoryzacyjnych dot. nowej żywności (po opublikowaniu stanowiska Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)) zdarzają się przypadki kwestionowania legalności sprzedaży środków spożywczych zawierających w swoim składzie CBD.

Rozwiązanie tego problemu mogłoby przynieść przedstawienia przez wnioskodawców dowodów potwierdzających bezpieczeństwo spożywania CBD i zakończenie jednej z procedur Novel Food.

Żywność konopna może być wprowadzana do obrotu
Po aktualizacji katalogu Novel Food potwierdzono historię spożycia nie tylko nasion z konopi, odtłuszczonych nasion z konopi, oleju z nasion konopi, ale również naparu wodnego z liści konopi (bez kwitnących i owocujących wierzchołków) spożywanego jako takiego lub jako część naparów ziołowych.

Żywność z powyższymi składnikami konopnymi może być legalnie wprowadzana do obrotu.

Przypominamy o konieczności sprawdzenia limitu zanieczyszczenia tych składników tetrahydrokannabinolem (THC) – maksymalne poziomy zanieczyszczeń określa rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915[1]. Aktualnie nie zostało ono jednak zaktualizowane o limit dla naparów.

CBD w kosmetykach może być szkodliwe?
Wątpliwości w zakresie użycia CBD w produktach kosmetycznych zostały przedstawione przez Francję. Obawy te spowodowały zdecydowany ruch po stronie Komisji Europejskiej, która w czerwcu 2023 r. wystosowała do podmiotów z branży oraz instytucji naukowych prośbę o przesyłanie danych dotyczących bezpieczeństwa czystego CBD i ekstraktów, które mogą zawierać zanieczyszczenia, takie jak THC[2].

Informacje oparte na danych naukowych, a także sugerowane bezpieczne poziomy stężenia CBD i śladowe poziomy THC lub innych kannabinoidów obecnych jako zanieczyszczenia mogą być przesłane do 30 września 2024 r.

Na podstawie otrzymanych danych zostanie opracowana opinia w sprawie bezpieczeństwa CBD w kosmetykach, która zaważy na możliwości stosowania składnika konopnego.

CBD w produktach dla zwierząt
Otwarty Wspólnotowy Katalog Materiałów Paszowych[3] wskazuje na możliwość użycia w karmach dla zwierząt takich składników jak: nasiona konopi, makuch z nasion konopi, olej z nasion konopi, mąka konopna, włókno konopne – na próżno szukać w nim informacji o CBD. Sprawą produktów dla zwierząt z CBD zajął się w 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny[4] w Olsztynie, którego zdaniem wskazywany w nazwach produktów skrótu CBD utożsamiany powszechnie z substancją leczniczą, a tym samym właściwościami leczniczymi, jest niedozwolonym oświadczeniem, które nie może być zamieszczane na etykietach lub w prezentacjach materiałów paszowych. Zwracamy uwagę, że na opakowaniach zakwestionowanych przez organy nadzoru produktów znajdowały się odwołania do właściwości CBD, które można uznać za lecznicze.

Sytuacja dotycząca CBD zmienia się dynamicznie, w niektórych przypadkach na lepsze, zaś niektóre wątpliwości mogą przynieść negatywne konsekwencje dla rynku.  Jeśli planują Państwo wprowadzić na rynek produkt ze składnikami konopnymi – zapraszamy do kontaktu.

 

Pobierz alert w wersji PDF


[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006

[2] https://single-market-economy.ec.europa.eu/consultations/call-data-ingredients-used-cosmetic-products-0_en

[3] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych

[4] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 września 2023 r. II SA/Ol 507/23

Powiązane