Dr Ewa Skrzyło-Tefelska i Jacek Myszko współautorami książki Model prawny leków biopodobnych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazała się książka „Model prawny leków biopodobnych”. Dr Ewa Skrzyło-Tefelska i Jacek Myszko – partnerzy w kancelarii SK&S, oraz Adrian Ciesielski, Krzysztof Kopeć i Grzegorz Rychwalski przygotowali rozdział poświęcony problematyce zamówień publicznych w kontekście leczenia biologicznego: „Leczenie na zamówienie – czyli o szpitalnych zamówieniach na leki”.  Opisują w nim trudności, jakie w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych napotykają placówki zamawiające produkty lecznicze.

W książce przedstawiono również zagadnienia dotyczące:

  • własności przemysłowej w zakresie leczenia biologicznego,
  • odpowiedzialności za stosowanie produktów leczniczych biologicznych,
  • wytycznych Europejskiej Agencji Leków.

Monografia jest skierowana do specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia.

Więcej: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/prawo/593-model-prawny-lekow-biopodobnych.html

Powiązane