Zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Pobierz alert w formacie PDF

W dniu 1 lipca 2020 r. w życie weszły istotne zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

  • Przejęcie przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) dotychczasowych kompetencji Inspekcji Handlowej w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym.W konsekwencji kontrola w zakresie jakości handlowej żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji  żywności zostanie skupiona w rękach jednego organu.
  • Wzmocnienie roli Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) w zakresie nadzoru merytorycznego nad wojewódzkimi inspektorami, między innymi poprzez przyznanie uprawnień do kontroli, wydawania wytycznych  i poleceń w zakresie merytorycznej działalności wojewódzkich inspektorów.Ponadto, jeżeli przemawia za tym interes Inspekcji, GIJHARS może w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora.
  • Zmiana sporządzania protokołu kontrolnego oraz procedury odwoławczej –  zastrzeżenia kontrolne będą mogły być zgłaszane nie tylko przed podpisaniem protokołu kontrolnego, ale także w terminie 7 dni od jego podpisania.Obecnie, poza podmiotem kontrolowanym, również kontrolujący będzie zobligowany do podpisania protokołu z kontroli.
  • Umożliwienie dostępu IJHARS do informacji podatkowych poprzez dodanie organów IJHARS do katalogu podmiotów, którym organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych.

Powiązane