Zbiorowe prawa pacjentów w procesie zakupu leków przez szpital. Glosa do wyroku NSA z 28 maja 2019 r., II OSK 1114/19

W miesięczniku Państwo i Prawo Nr 9/2020 ukazała się Glosa do wyroku NSA z 28 maja 2019 r., II OSK 1114/19 – Zbiorowe prawa pacjentów w procesie zakupu leków przez szpital, autorstwa dr Ewy Skrzydło-Tefelskiej i Jacka Myszko.

„Uzależnienie zastosowania u pacjentów w ramach programów lekowych konkretnego produktu leczniczego wyłącznie od wyników postępowania przetargowego stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Pełną wersję publikacji można pobrać TUTAJ

Powiązane