Raport SK&S | CBD w napojach energetycznych

Branża konopna jest jedną z najszybciej rozwijających się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W obrocie handlowym stale pojawiają się nowe produkty wytworzone z wykorzystaniem surowca konopnego, czego przykładem są m.in. napoje energetyczne z dodatkiem kannabidiolu (CBD). Przedsiębiorcy planujący wprowadzić omawiane produkty do obrotu stają jednak przed wieloma pytaniami.

Status CBD w środkach spożywczych od wielu lat nie jest jasny. Zgodnie z rygorystycznym stanowiskiem inspekcji sanitarnych w Polsce, produkty o takim składzie nie mogą znajdować się w obrocie z uwagi na treść Katalogu Nowej Żywności. Z kolei w świetle najnowszego orzecznictwa brak wymienienia składnika w Katalogu nie stanowi automatycznie, że składnik ten nie posiada historii spożycia.

Kwestia bezpieczeństwa CBD jako nowej żywności (a w konsekwencji weryfikacja możliwości stosowania tego składnika) miała zostać rozstrzygnięta przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do 30 kwietnia tego roku. Opinii jednak nie wydano, a 7 czerwca br. na stronie internetowej EFSA opublikowano komunikat informujący, że ocena kannabidiolu została wstrzymana z uwagi na luki w danych dotyczących jego bezpieczeństwa. Zagadnienia wymagające wyjaśnienia to m.in. wpływ CBD na metabolizm leków, prawidłowe funkcjonowanie wątroby, przewodu pokarmowego, układu hormonalnego, układu nerwowego oraz rozrodczość.

Z perspektywy wprowadzenia do obrotu tzw. energetyków z CBD nie bez znaczenia pozostaje także kwestia wieku docelowej grupy konsumentów. W listopadzie tego roku sejmowa Komisja Zdrowia ma się bowiem zająć zagadnieniem spożywania napojów energetycznych przez osoby niepełnoletnie. Nie jest to co prawda pierwsza dyskusja na ten temat (problem spożywania napojów energetyzujących przez dzieci i młodzież był sygnalizowany chociażby przez przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej podczas spotkań Grupy Roboczej ds. Środków Spożywczych, a wynikiem tych rozmów są obowiązujące przepisy rozporządzenia 1169/2011, zgodnie z którymi w oznakowaniu napojów o wysokiej zawartości kofeiny obowiązkowe jest zamieszczenie obowiązującego komunikatu „wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią”), nie mniej jednak należy liczyć się z potencjalną możliwością ograniczenia sprzedaży tego typu produktów do osób powyżej osiemnastego roku życia.

Nie można pominąć także aspektu bezpieczeństwa połączenia wysokiej zawartości kofeiny z CBD. Konieczna jest ocena stosowania obu składników w jednym produkcie pod kątem ewentualnego negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Kwestia wprowadzenia do obrotu napojów energetycznych z CBD budzi wiele wątpliwości. Jeżeli chcielibyście Państwo rozpocząć sprzedaż takich produktów, zapraszamy do kontaktu.

Pobierz Raport w wersji PDF

Powiązane