Legal Alert | Nowe wytyczne dot. produktów z pogranicza

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano zaktualizowany przewodnik dotyczący produktów z pogranicza (bordeline products).

Dla wielu kategorii produktów (np. leków, suplementów diety, kosmetyków) przepisy prawa określają szczegółowe wymogi, m.in. dotyczące składu, przeznaczenia, prezentacji czy reklamy. Aby produkt legalnie występował na rynku, musi spełniać normy dotyczące grupy wyrobów do jakich należy. Wybrane ramy prawne mogą mieć kluczowe znaczenie w kwestii możliwości i opłacalności obrotu towarem; różne są zasady wprowadzania na rynek, towarzyszące temu koszty oraz długotrwałość procedury. Co istotne, niedozwolone jest jednoczesne wprowadzenie tego samego towaru w różnych kategoriach. W praktyce okazuje się jednak, że w przypadku niektórych produktów wybór tylko jednej właściwej kategorii nie jest wcale oczywisty; takie produkty nazywamy produktami z pogranicza, inaczej – produktami borderline.

Wątpliwości w zakresie właściwej kategorii produktowej pojawiają się szczególnie w przypadku produktów innowacyjnych, które wymykają się spod ustawowych definicji i których klasyfikacja w momencie wprowadzania do obrotu nie ma oparcia w orzecznictwie czy ugruntowanym stanowisku organów nadzoru. W przypadku chęci sprzedaży produktu w kilku krajach UE sprawę dodatkowo komplikuje możliwość przyjęcia różnej klasyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie; zakwalifikowanie produktu w jednym państwie jako, przykładowo, produktu żywnościowego nie gwarantuje, że w innym państwie taki status zostanie utrzymany.

Pewnym ułatwieniem dla przedsiębiorców są publikowane przez Komisję Europejską oparte na przykładach wytyczne. Chociaż nie stanowią źródła prawa, stanowią cenną wskazówkę w zakresie klasyfikacji poszczególnych produktów. Nowa wersja unijnego przewodnika zawiera omówienie dwóch nowych kategorii produktów:

  1. kleje do rzęs/paznokci/biżuterii do zębów,
  2. magnetyczne eyelinery.

Z pełną treścią przewodnika można zapoznać się pod LINKIEM.

Decyzja dotycząca wprowadzenia nowego towaru do obrotu powinna być poprzedzona analizą możliwych do zastosowania kategorii produktowych; w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących klasyfikacji zapraszamy do kontaktu.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane