Legal Alert | Reklama suplementów diety – zmiany

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 stycznia br. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przewidujący uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji i reklamy suplementów diety.

W projekcie znalazły się m.in. następujące propozycje zmian:

a) Ogólne zobowiązanie do zapewnienia, że prezentacja i reklama suplementów diety przedstawia suplement diety w sposób rzetelny, nie wprowadza w błąd oraz jest zgodna z wymogami rozporządzeń 1169/2011 (dot. przekazywania informacji na temat żywności) i 1924/2006 (dot. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych).

b) Obowiązek umieszczenia w prezentacji i reklamie suplementu diety komunikatuSuplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”, wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi sposobu jego prezentacji w zależności do formy reklamy (audiowizualna, dźwiękowa, wizualna);

c) ​​wprowadzenie zakazów i ograniczeń reklamowych, m.in:

  • kierowania reklamy do małoletnich do 12 roku życia;
  • wykorzystywania wizerunku autorytetów i ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne (m.in. lekarza, fizjoterapeuty, dietetyka), przedmiotów mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia (w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi, taśmy antropometrycznej), czy też prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem tych zawodów (w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym) oraz innych elementów budzących podobne skojarzenia;
  • wprowadzania w błąd co do właściwości suplementu diety poprzez zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą własną albo powszechnie stosowaną wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego, produktu leczniczego;
  • zakaz prowadzenia reklamy w:

–  jednostkach systemu oświaty; podmiotach wykonujących działalność leczniczą; aptekach i punktach aptecznych (z wyjątkiem wydzielonych miejsc, oddzielonych od miejsc prezentacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta);

– w sklepach zielarsko–medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych sprzedających leki OTC (z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta)

UWAGA: reklama suplementów diety prowadzona w miejscach opisanych powyżej (w dozwolonym przez ustawę zakresie), nie może naruszać ogólnego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz zakazu reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (zakazy ustanowione w ustawie Prawo farmaceutyczne)!

d) wprowadzenie możliwości stosowania w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementów diety dobrowolnego znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu. Umieszczenie znaku graficznego jest możliwe po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych oraz uzyskaniu opinii jednostki naukowej potwierdzającej zgodność składu suplementu diety z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i suplementów diety;

e)​ wyłączenie z powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) żywności wzbogacanej obligatoryjnie. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. poz. 1184) określa środki spożywcze, do których są obowiązkowo dodawane witaminy i składniki mineralne;

f) ​zmiana w zakresie przepisów karnych i przepisów o karach pieniężnych (prowadzenie reklamy niezgodnej z ustawą zagrożone byłoby karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł) oraz sposobu ich wymierzania.

Projekt ustawy przewiduje czas na przygotowanie się do nowych przepisów, ponieważ ma ona wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Z treścią projektu ustawy można zapoznać się pod linkiem: LINK

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prezentacji i reklamy żywności, w tym suplementów diety, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

 Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane