Raport SK&S i Sayenko Kharenko | Przepisy antykorupcyjne i ściganie korupcji w Ukrainie

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

Jak każde państwo kierujące się zasadami demokracji i praworządności, Ukraina dąży do wyeliminowania wszelkich form korupcji. Jej system prawny przewiduje sankcje karne dla osób popełniających przestępstwa korupcyjne, a organy ścigania czynią wysiłki, by takie osoby wykryć i postawić przed sądem.

Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową lub planujący inwestowanie w Ukrainie powinni wiedzieć, czego ukraiński system prawny zakazuje i jak karze za złamanie zakazów.

Zapraszamy do lektury raportu autorstwa ekspertów SK&S i Sayenko Kharenko: dr Katarzyna Michałowska, Zlata Simonenko, Michał Zieliński oraz Maksym Shcherbyuk.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

 


 

Як і будь-яка держава, що керується принципами демократії та верховенства права, Україна прагне викорінити всі форми корупції. Її правова система передбачає кримінальне покарання для осіб, які вчиняють корупційні правопорушення, а правоохоронні органи докладають зусиль для виявлення таких осіб та притягнення їх до юридичної відповідальності.

Польські та інші іноземні підприємці, які здійснюють торгівлю або планують інвестувати в Україну, повинні знати, що забороняє українська правова система і як вона може покарати за порушення таких заборон.

Детальніше про це читайте у публікації експертів компанії SK&S та Sayenko Kharenko: dr Katarzyna Michałowska, Zlata Simonenko, Michał Zieliński і Maksym Shcherbyuk.

Посилання на версію інформації українською

Powiązane