Legal Alert | Odbudowa Ukrainy – jak już teraz polscy przedsiębiorcy mogą się do niej przygotować?

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

Dyskusje na temat przyszłej odbudowy Ukrainy toczą się na wielu różnych szczeblach. Państwa szacują potrzeby inwestycyjne i rozważają, z jakich źródeł będzie można czerpać środki na ten cel. Tworzy się ramy prawne i instytucje, które w przyszłości organizować będą międzynarodowe finansowanie dla dużych projektów infrastrukturalnych. Rozważa się, jakimi instrumentami wewnętrznej polityki gospodarczej można wspierać Ukrainę, np. czy skuteczne będą gwarancje kredytowe i ubezpieczenia na rzecz własnych przedsiębiorców, którzy zdecydują się uczestniczyć w rekonstrukcji. W Ukrainie toczą się dyskusje na temat nowych przepisów prawnych, mających zapewnić sprawny i efektywny przebieg odbudowy i modernizacji kraju. Organizacje biznesowe gromadzą niezbędne informacje i przygotowują się do poszukiwania partnerów.

Już teraz wiadomo, że takie branże jak:

 • drogownictwo i kolejnictwo;
 • transport i logistyka;
 • budownictwo infrastrukturalne i mieszkaniowe;
 • produkcja materiałów budowlanych, ceramiki i stolarki budowlanej, innych materiałów do wykańczania wnętrz;
 • IT;
 • energetyka, w tym infrastruktura energetyki odnawialnej, magazyny energii, biogazownie;
 • ochrona zdrowia, rehabilitacja;
 • przetwórstwo spożywcze,

będą miały priorytetowe znaczenie już od pierwszych chwil odbudowy Ukrainy.

Jednak już teraz, zanim odbudowa Ukrainy ruszy pełną parą, zainteresowani polscy przedsiębiorcy mogą zacząć planować swój udział w tym – jak należy się spodziewać – przyszłym olbrzymim, długoletnim przedsięwzięciu, który będzie w różnych rolach angażował wiele podmiotów gospodarczych.

W Ukrainie będzie miejsce do prowadzenia biznesu nie tylko dla wielkich międzynarodowych firm, ale także dla małych i średnich przedsiębiorców, działających przez własne spółki albo joint venture z ukraińskimi partnerami. Inna możliwa forma aktywności polskich przedsiębiorców to działanie w charakterze podwykonawcy dużych firm.

Jakie możliwości polski biznes może rozważać na tym etapie?

 • rozpocząć działalność w Ukrainie na terenach, gdzie nie są prowadzone aktywne działania wojenne;
 • poszukać odpowiedniego partnera w Ukrainie do zawiązania z nim spółki albo podjęcia współpracy handlowej, być może wśród firm z kapitałem ukraińskim działających w Polsce;
 • zacząć sprzedawać własne wyroby w Ukrainie;
 • założyć spółkę w Ukrainie, również po to, aby w przyszłości móc brać udział w projektach skierowanych do podmiotów ukraińskich;
 • zapoznać się z już teraz oferowanymi na rynku ubezpieczeniami i kredytami pomocnymi przy realizowaniu inwestycji w Ukrainie i prowadzeniu wymiany handlowej z tym krajem;
 • na bieżąco śledzić wiadomości o nowych przepisach w Ukrainie ułatwiających działalność gospodarczą;
 • orientować się, jakie instrumenty wsparcia będą oferować poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe i z jakich rozwiązań organizacyjnych będą przy tym korzystać (np. platform przetargowych dla realizacji zamówień publicznych);
 • nawiązać i aktywnie podtrzymywać kontakty z organizacjami biznesowymi;
 • rozpoznawać rynek ukraiński, uwzględniając przy tym rozmiary i różnorodność poszczególnych regionów Ukrainy;
 • ułożyć i aktualizować biznesplan.

Wszystko po to, by w chwili, kiedy odbudowa i modernizacja Ukrainy na pełną skalę będą możliwe, być gotowym i móc od razu zacząć działać.

Jak kancelaria SK&S może w tym pomóc?

Współpracujemy z kancelariami prawnymi w Ukrainie i możemy pomóc w formalnościach związanych z założeniem tam spółki i znalezieniem odpowiedzi na różne pytania dotyczące ukraińskiego prawa gospodarczego. Monitorujemy kwestie związane z wykonywaniem Umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, przepisami prawa polskiego dotyczącymi wymiany handlowej z Ukrainą oraz tworzące się ramy prawne przyszłej odbudowy Ukrainy. Mamy w swoim zespole prawników biegle posługujących się językiem ukraińskim. Doradzamy spółkom z udziałem kapitału ukraińskiego w Polsce. Do działających tu ukraińskich podmiotów gospodarczych kierujemy specjalny program Legal UAssistance.

Pobierz Alert w wersji PDF


 

Завантажити PDF

Відбудова України – як польські підприємці можуть підготуватися до неї вже зараз?

Дискусії про майбутню відбудову України відбуваються на різних рівнях. Країни оцінюють інвестиційні потреби та розглядають, з яких джерел буде доступне фінансування. Створюються правові рамки та інституції для організації майбутнього міжнародного фінансування великих інфраструктурних проєктів. Розглядається, які інструменти внутрішньої економічної політики можуть бути використані для підтримки України, наприклад, чи будуть ефективними кредитні гарантії та страхування для власних підприємців, які вирішать взяти участь у відбудові. В Україні обговорюється нове законодавство для забезпечення безперешкодної і ефективної відбудови та модернізації країни. Бізнес-організації збирають необхідну інформацію та готуються до пошуку партнерів.

Вже зараз зрозуміло, що такі галузі, як:

 • інженерія автомобільних та залізничних доріг;
 • транспорт і логістика;
 • інфраструктурне та житлове будівництво;
 • виробництво будівельних матеріалів, кераміки та столярних виробів, інших матеріалів для ремонту;
 • ІТ;
 • енергетика, включаючи інфраструктуру відновлюваної енергетики, зберігання енергії, біогазові установки;
 • охорона здоров’я, реабілітація;
 • харчова промисловість,

будуть пріоритетними на першому етапі відбудови України.

Однак уже зараз до того, як відбудова України розпочнеться повним ходом, зацікавлені польські підприємці можуть почати планувати свою участь у цьому – як і слід було очікувати – майбутньому масштабному, довгостроковому процесі, в якому буде задіяно багато економічних суб’єктів, що відіграватимуть різні ролі.

В Україні знайдеться місце для ведення бізнесу не лише для великих міжнародних компаній, але й для малих та середніх підприємців, які працюватимуть або через власні компанії, або через спільні підприємства (joint venture) з українськими партнерами. Ще однією можливою формою діяльності для польських підприємців є робота в якості субпідрядників для великих компаній.

Які варіанти може розглянути польський бізнес на цьому етапі?

 • започаткувати бізнес в Україні на територіях де не ведуться активні військові дії;
 • знайти в Україні відповідного партнера для заснування компанії або комерційної співпраці, можливо, серед компаній з українським капіталом, що діють у Польщі;
 • розпочати продаж власної продукції в Україні;
 • заснувати компанію в Україні, в тому числі для того, щоб у майбутньому мати можливість брати участь у проєктах, націлених на українські суб’єкти господарювання;
 • ознайомитися з уже пропонованими на ринку страхуванням і кредитами, які допоможуть реалізувати інвестиції в Україні та здійснювати торговельний обмін з цією країною;
 • бути в курсі новин про нове законодавство в Україні, що полегшує ведення бізнесу;
 • з’ясувати, які інструменти підтримки будуть запропоновані окремими країнами та міжнародними організаціями та які організаційні рішення будуть використані (наприклад, тендерні платформи для державних закупівель);
 • встановити та активно підтримувати контакти з бізнес-організаціями;
 • вивчити український ринок, беручи до уваги розмір та різноманітність окремих регіонів України;
 • розробити та оновлювати бізнес-план.

Все для того, щоб, коли стане можливою повноцінна відбудова та модернізація України, бути готовим та мати можливість одразу ж приступити до роботи.

Як юридична компанія SK&S може в цьому допомогти?

Ми співпрацюємо з юридичними компаніями в Україні і можемо допомогти з формальностями заснування компанії в Україні та знайти відповіді на різні питання щодо українського господарського законодавства. Ми відстежуємо питання пов’язані з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, польським законодавством про торгівлю з Україною та новою правовою базою для майбутньої відбудови України. У нашій команді працюють юристи, які є носіями української мови. Ми надаємо консультації компаніям з українським капіталом у Польщі. Ми розробили спеціальну програму Legal UAssistance для українських підприємців, що працюють у Польщі.

Powiązane