HRadar | HR Newsletter | Styczeń 2023 r. | Projekt ustawy o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

1. Projekt ustawy o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Zmiany dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników zbliżają się wielkimi krokami. Po poprawkach Senatu projekt ustawy wrócił ponownie do Sejmu i oczekuje na obrady, które mają mieć miejsce w połowie stycznia.

Senat zaproponował następujące poprawki:

 1. Wydłużenie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej do 30 dni w roku kalendarzowym;
 2. Pracownicy opiekujący się dziećmi do 10 roku życia będą mogli wnioskować o pracą zdalną, a pracodawca ma obowiązek co do zasady taki wniosek uwzględnić;
 3. Pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności również będą mogli skutecznie zawnioskować o pracę zdalną;
 4. Wydłużenie vacatio legis przepisów dotyczących pracy zdalnej z 2 do 3 miesięcy.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy, o którym szczegółowo pisaliśmy w alercie : LINK

2. Rozporządzenie w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia, który stanowić będzie uzupełnienie projektowanych przepisów ustawy dotyczącej kontroli trzeźwości.

Główne założenia projektu:

 • Określenie warunków i metod przeprowadzania badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
 • Określenie sposobów dokumentowania badań;
 • Stworzenie wykazu środków działających podobnie do alkoholu.

3. Plan działań Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 r.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PIP, w 2023 r. planowanych jest w sumie 60 tysięcy kontroli, w tym w ramach działań z zakresu prewencji wypadkowej i promocji ochrony pracy skontrolowanych będzie 35 tysięcy pracodawców.

Zakres kontroli PIP będzie obejmował przede wszystkim:

 • Bezpieczeństwo pracy,
 • Legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców,
 • Kontrole wypłaty wynagrodzeń
 • Nadużywanie umów cywilnoprawnych
 • Przestrzeganie ograniczenia w handlu w niedzielę

Ponadto PIP zapowiada, że wraz z wejściem w życie projektowanych przepisów dotyczących pracy zdalnej, pracodawcy będą kontrolowani w zakresie ich przestrzegania.

4. Dyrektywa unijna dotycząca transparentności wynagrodzeń

Po koniec grudnia Komisja Europejska ogłosiła, że osiągnięto unijne porozumienie w sprawie dyrektywy o transparentności wynagrodzeń. Dyrektywa ma na celu m.in. zwalczanie różnic płacowych wśród kobiet i mężczyzn. Dyrektywa wejdzie w życie po 20 dniach od publikacji, a Państwa Członkowskie UE będą musiały ją implementować w ciągu trzech lat.

Główne założenia:

 1. Pracodawcy będą zobowiązani umieszczać widełki płacowe lub minimalne proponowane wynagrodzenie na danym stanowisku na etapie publikacji ogłoszenia o pracę, lub
 2. informacja o wynagrodzeniu będzie musiała zostać podana kandydatowi przed pierwszą rozmową rekrutacyjną;
 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 100 pracowników, będzie miał obowiązek raportowania różnic w zakresie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn;
 4. Pracownicy, którzy ucierpieli z powodu dyskryminacji ze względu na płeć, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie;
 5. Naruszenie zasad równości wynagrodzeń przez pracodawców skutkować będzie grzywnami.

5. Kolejne przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym dnia 16 grudnia 2022 r., stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 marca 2023 r. Po raz kolejny uczulamy pracodawców na konsekwencje, jakie będzie za sobą niosło zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, o których szczegółowo pisaliśmy we listopadowym newsletterze: LINK.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane