HRadar | HR Alert | Implementacja dyrektywy work-life balance – przepisy przejściowe

Nowelizacja kodeksu pracy implementująca dyrektywę work-life balance wejdzie w życie już 26 kwietnia 2023 r. O najważniejszych zmianach, które przyniesie pisaliśmy w ostatnim newsletterze: LINK.

Od kiedy w praktyce pracownicy będą uprawnieni do zasiłków na nowych zasadach?

  1. Pracownik pobierający zasiłek macierzyński w dniu wejścia w życie ustawy może w terminie 21 dni (liczonych od dnia wejścia w życie ustawy)złożyć wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku. Zasiłek w nowej wysokości będzie przysługiwał od dnia wejścia w życie ustawy niezależnie od dnia złożenia wniosku.
  2. Pracownik, który złożył wniosek o zasiłek macierzyński, ale nie rozpoczął pobierania tego zasiłku do dnia wejścia w życie ustawy może złożyć ponowny wniosek w terminie 21 dni (liczonych od dnia wejścia w życie ustawy) w celu ustalenia prawa do zasiłku w nowej wysokości.
  3. Pracownicy, którzy nie złożą powyższych wniosków będą pobierać zasiłek na zasadach dotychczasowych.

Przepisy przejściowe umożliwiają również skorzystanie z dodatkowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego pracownikom, którzy począwszy od 02 sierpnia 2022 r. byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego, jego części lub w tym czasie z niego korzystali.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane