Raport SK&S | Europejski Zielony Ład i REPowerEU – projektowane zmiany i ich skutki dla gospodarki w świetle praw własności intelektualnej (IP)

„Zielona rewolucja” w UE trwa, przyspiesza także unijna legislacja w zakresie IP. O skutkach tych procesów dla gospodarki i systemu ochrony praw własności intelektualnej piszą: Szymon Gogulski, Marek Oleksyn i Marta Kowalczuk-Kędzierska

 


Europejska gospodarka i otaczające je środowisko znajduje się w przełomowym i niemającym precedensu momencie. W związku ze stale pogarszającą się globalną sytuacją klimatyczną i stanem środowiska naturalnego – instytucje Unii Europejskiej podjęły się przygotowania odważnej i dotykającej niemal wszystkich kluczowych sektorów gospodarki odpowiedzi.

11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawiła Europejski Zielony Ład.

18 maja 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Plan RePowerEU nakierowany na zmniejszenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych przed rokiem 2030.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane