Kancelaria SK&S na IX Kongresie Polska Chemia

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. w Żninie odbył się IX Kongres Polska Chemia organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). Kongres stanowi forum eksperckiej dyskusji przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i administracji rządowej nad wyzwaniami i kierunkami zmian sektora chemicznego. Przedmiotem debaty była analiza skutków i perspektyw dla branży chemicznej związanych z konicznością adaptacji do coraz wyższych kryteriów wynikających z regulacji środowiskowo-klimatycznych.

Kancelarię SK&S, która objęła patronat nad wydarzeniem, reprezentowali mec. Krzysztof Cichocki, partner w zespole projektów infrastrukturalnych i mec. Marek Oleksyn, senior counsel w zespole własności intelektualnej.

Marek Oleksyn był moderatorem panelu podczas pierwszego dnia Kongresu, pn. „Inwestycje, innowacje, współpraca – codziennością  i przyszłością branży chemicznej”. Podejmował on problematykę przeniesienia potencjału nauki na realizację innowacyjnych projektów w sektorze chemicznym i roli ochrony praw własności intelektualnej w osiągnięciu sukcesu przez przedsiębiorcę. M. Oleksyn zaznaczył, że powołanie wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej czy trwające prace nad nowelizacją ustawy prawo własności przemysłowej obrazują wzrastające znaczenie ochrony prawnej w związku z dynamicznym rozwojem na polskim rynku inwestycji wymagających uzyskania i licencjonowania praw własności intelektualnej. Paneliści zgodnie podkreślali, że kluczem innowacji jest edukacja w zakresie nowych specjalności, poszukiwanie pomostu pomiędzy badaniami naukowymi a potrzebami rynku i komercjalizacja nowych rozwiązań przy wykorzystaniu instrumentów ochrony prawnej.

Krzysztof Cichocki wystąpił w roli prelegenta panelu podczas drugiego dnia Kongresu, pn. „Zielone regulacje dziś i jutro – jak sprostać wyzwaniom?”. Dyskusja skoncentrowana była na wskazaniu rekomendacji dla branży chemicznej w związku z realizacją nowych obowiązków wynikających z implementacji unijnych pakietów Fitfor55 czy REPowerEU, opartych na coraz wyższych celach klimatycznych. K. Cichocki podkreślił, że nadchodząca rewolucja regulacyjna wymaga aktywnego udziału branży chemicznej, która ma szansę stać się beneficjentem tych zmian, chociaż stanowią one naturalnie istotne wyzwanie dla sektora chemicznego. Ponadto, zaznaczył on, że ww. regulacje prawne kreują popyt na nowe produkty i usługi, w związku z tym transformacja chemiczna może przyczynić się do powstania nowych sektorów i ożywienia gospodarczego.

IX Kongres Polska Chemia pokazał, że wyzwanie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską branżę chemiczną nie należy odczytywać jako ograniczenia. Obserwacja potrzeb rynkowych jest szansą na rozwój innowacyjnych projektów, których konkurencyjność wyznaczać będzie zgodność z unijną taksonomią, a wsparcie finansowe kierowane będzie przede wszystkim na realizację projektów o niskim/ zerowym śladzie węglowym. Kluczowe dla branży chemicznej powinny być: czujność regulacyjna, budowanie dialogu z administracją publiczną i obserwacja trendów w gospodarce.

Autor: Aleksandra Pinkas

 

 

Powiązane