Ograniczenia w zakresie wystawienia paragonu fiskalnego

Pobierz alert w wersji PDF

Zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy o VAT, w sytuacji w której sprzedaż jest udokumentowana paragonem fiskalnym, faktura może zostać wystawiona pod warunkiem, że paragon zawiera numer VAT nabywcy. Obecnie faktura może być wystawiona także gdy paragon nie zawiera tego numeru, co w zasadzie jest powszechną praktyką, gdyż większość kas fiskalnych używanych przez podatników nie jest technicznie przygotowana do wydruku paragonów fiskalnych zawierających numer VAT nabywcy.

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2018 r. i będą miały istotny wpływ na podatników, ponieważ:

  1. Niezbędny będzie przegląd kas fiskalnych używanych przez podatników w celu zidentyfikowania urządzeń, dla których funkcja związana z wprowadzaniem numeru VAT nabywcy nie jest przewidziana.
  2. W przypadku gdy takie urządzenia są obecnie wykorzystywane, podatnicy będą musieli:
    1. Zamienić je na nowe kasy fiskalne, lub
    2. Przeprowadzić odpowiednie działania dostosowawcze w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami, które mogą wymagać reorganizacji punktów sprzedaży.
  3. Brak dostosowania się do nowych przepisów będzie wiązał się z możliwością nałożenia dodatkowej sankcji VAT w wysokości 100% podatku VAT należnego z tytułu danej transakcji. Sankcja ta dotknie zarówno podatnika jak i nabywcę próbującego odliczyć VAT z nieprawidłowo wystawionej faktury.

Proponowane przepisy są obecnie konsultowane przez MF. Czasu pozostałego na dostosowanie się do nowych warunków będzie niewiele. Z tego względu rekomendowane jest podjęcie działań przygotowawczych jeszcze zanim nowelizacja zostanie uchwalona. Jesteśmy gotowi omówić z Państwem wszelkie zmiany jakie muszą zostać wdrożone w Państwa organizacji w celu zapewnienia zgodności z projektowanymi przepisami.

Część z omawianych zmian była niedawno na agendzie Ministerstwa Finansów, jednakże ostatecznie projektowane przepisy wycofano z procesu legislacyjnego. Obecny powrót do prac jest więc oznaką, że Minister jest zdeterminowany aby powyższe regulacje weszły w życie.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Powiązane