Kancelaria SK&S patronem honorowym klimatyczno-energetycznej konferencji naukowej

25 listopada 2021 r. odbyła się III ogólnopolska konferencja naukowa Zakładu Ustroju Administracji Publicznej Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Potencjał regionu w tworzeniu zintegrowanego systemu energetycznego”. Patronat honorowy nad konferencją objęła Kancelaria SK&S, którą reprezentowały: mec. Anna Szczodra, radca prawny oraz Aleksandra Pinkas, młodszy prawnik, współpracująca z WPAE UWr., która jest współorganizatorką wydarzenia.

Konferencja stanowi corocznie organizowane interdyscyplinarne forum debaty wokół problematyki szeroko pojętej transformacji klimatyczno-energetycznej, której prelegentami są przedstawiciele: uczelni wyższych, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji eksperckich. Celem wydarzenia jest integracja potencjału nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym zmierzająca do wdrożenia nowych, systemowych rozwiązań – koniecznych do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę najpóźniej do 2050 r.

W programie konferencji przewidziane zostały wystąpienia inauguracyjne władz uczelni, referaty naukowe oraz dwie sesje panelowe. Aleksandra Pinkas wygłosiła referat pt. „Obowiązek ochrony klimatu przesłanką integracji sektorów”. W swoim wystąpieniu omówiła proces integracji celów klimatyczno-energetycznych ze wskazaniem na przyjęcie prymatu ich nadrzędności względem poprzedzających zielony zwrot UE, okresów asymetrycznego współistnienia tych celów. A. Pinkas wskazała na znaczenie przyjmowanych przez UE nowych polityk klimatycznych oraz zapowiadanych zmian unijnego prawodawstwa na rzecz konwersji do tworzącego się elektroprosumenckiego systemu energetycznego jako filaru nowej gospodarki obiegu zamkniętego (eng. circular economy).

Anna Szczodra otworzyła sesję dyskusyjną, będąc moderatorką panelu pt. „Globalne trendy a polska koncepcja integracji sektorów”, który koncentrował się wokół implementacji unijnej strategii integracji sektora energetycznego (eng. energy system integration). W panelu głos zabrali: dr hab. Bożena Ryszawska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy Global Compact Network w Polsce oraz Antoni Bielewicz, Dyrektor European Climate Foundation, Polska.

Konferencja pozwoliła sformułować wnioski de lege ferenda oraz otworzyła nowe przestrzenie do dyskusji, która choć nie jest łatwa, to jest konieczna, by postulowane zmiany weszły w życie. Należy podkreślić, że siła sprawcza działań będących przedmiotem dyskusji podczas konferencji tkwi w uczestnictwie w nim przedstawicieli wielu środowisk. Dla kancelarii SK&S specjalizującej się w prawie energetycznym płynie wyraźny zielony sygnał, że klienci sektora energetycznego potrzebują wsparcia dla wdrożenia perspektywicznych, pozbawionych śladu węglowego i nowoczesnych projektów.

 

Powiązane