RE-Source Poland Hub | Propozycja rozwiązań legislacyjnych dot. cable pooling

W ramach prac Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przygotowana została propozycja rozwiązań legislacyjnych mających na celu odblokowanie możliwości przyłączania nowych źródeł OZE do sieci elektroenergetycznej poprzez zastosowanie tzw. cable pooling.

Przygotowany projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne umożliwia współdzielenie przez jednostki wytwórcze infrastruktury służącej do wyprowadzania energii do sieci. Innymi słowy ma ona umożliwić przyłączanie w jednym miejscu przyłączenia energii więcej niż jednej jednostki wytwarzania energii, przy braku konieczności zwiększania mocy przyłączeniowej, dzięki czemu operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych zyskają możliwość przyłączenia do sieci dodatkowych źródeł niemalże natychmiast po wejściu w życie ustawy, bez konieczności ponoszenia kosztów na rozbudowę sieci.

Cable pooling będzie możliwy dzięki:

  1. Umożliwieniu tzw. overcapacity – wartość mocy zainstalowanej urządzeń przyłączonych w danym punkcie przyłączenia będzie uniezależniona od określonej dla danego punktu przyłączenia mocy przyłączeniowej;
  2. Umożliwieniu przyłączenia w danym miejscu przyłączenia więcej niż jednej jednostki wytwarzania energii, w tym jednostek które korzystają z różnych rodzajów energii pierwotnej.

Przygotowany projekt ustawy zawiera również przepisy dotyczące:

  1. odpowiedzialności podmiotów współdzielących infrastrukturę przyłączeniową względem siebie wzajemnie oraz operatorów sieci;
  2. podziału obowiązków w zakresie instalacji opomiarowania;
  3. instrumentów zabezpieczających bezpieczeństwo pracy sieci, w szczególności w sytuacji przekraczania przez podmioty przyłączone do sieci mocy przyłączeniowej;

Projektowane przepisy mają umożliwiać cable pooling zarówno w nowych miejscach przyłączenia (tj. powstałych po wejściu w życie ustawy), jak i przyłączenie nowych źródeł w miejscach przyłączenia już istniejących. Zapewnione zostały również instrumenty umożliwiające współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej także przez podmioty, które uzyskały wsparcie (dot. w szczególności zapewnienia odpowiedniego opomiarowania oraz potwierdzania wolumenu energii wprowadzonej do sieci przez operatora).

Zaproponowano również zasady rozliczeń strat energii przed wprowadzeniem jej do sieci oraz zasady zawierania przez podmioty współdzielące infrastrukturę przesyłową umów o dostarczanie energii oraz wnioskowania o określenie warunków przyłączenia.

 


Wypowiedź Anny Szczodrej i Aleksandry Kolendy ws. przygotowanego projektu ustawy umożliwiającej cable pooling – współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez źródła wytwórcze, opublikowana w  czerwcowym wydaniu newslettera Re-Source Poland Hub .

Powiązane