Kancelaria SK&S na Viii Kongresie Energetycznym DISE

W dniach 28-29 września 2022 r. we Wrocławiu odbył się VIII Kongres Energetyczny organizowany przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE).  Kongres stanowi forum eksperckiej dyskusji przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców i naukowców nad wyzwaniami i kierunkami zmian sektora energetycznego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu było – Bezpieczeństwo dostaw energii w dobie transformacji. Prelegenci dyskutowali o tym, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania systemu energetycznego w związku z trwającym kryzysem energetycznym i jak przyspieszyć osiągnięcie celów klimatycznych, do których realizacji zobowiązana jest Polska.

Kancelarię SK&S, która objęła patronat srebrny nad wydarzeniem, reprezentowali mec. Krzysztof Cichocki, partner w departamencie projektów infrastrukturalnych i energetyki, i mec. Anna Szczodra, senior counsel w tym samym departamencie.

Krzysztof Cichocki był moderatorem panelu podczas pierwszego dnia Kongresu, pn. Fotowoltaika – stan obecny i perspektywy rozwoju. Współpraca instalacji PV z magazynami energii metodą redukcji ograniczeń sieciowych”. Dyskusja skoncentrowana była na zwiększeniu udziału fotowoltaiki (PV) w polskim miksie energetycznym poprzez likwidację barier o charakterze technologicznym, rynkowym i regulacyjnym. Paneliści zgodnie podkreślali, że potencjał fotowoltaiki jeszcze nie został w pełni wykorzystany, a kluczowe dla jej dalszego rozwoju jest m.in.: stabilizowanie produkcji poprzez łączenie z energetyką wiatrową, zwiększenie tzw. autokonsumpcji, inwestowanie w krajowe technologie PV i modernizacje sieci celem zwiększenia zdolności przyłączeniowej nowych mocy. Zdaniem ekspertów, transformacja energetyczna nie może odbyć się bez klimatycznej rewolucji przemysłowej z coraz większym udziałem nowych projektów PV, tj. agrofotowoltaika i farmy pływające, co pozwoli na wypełnienie celów wynikających z pakietu unijnego REPowerEU.

Anna Szczodra wystąpiła w roli moderatorki panelu podczas drugiego dnia Kongresu, pn. Wykorzystanie technologii małych reaktorów jądrowych SMR do produkcji czystej energii. W przekonaniu prelegentów technologia SMR jest bezpieczna, niezbędna dla ograniczenia emisyjności systemu energetycznego i zwiększenia niezależności energetycznej poprzez dywersyfikację źródeł wytwórczych. W dyskusji wskazane zostały kluczowe działania dla wdrożenia energetyki jądrowej do polskiego miksu energetycznego, tj.: harmonizacja procedur w ramach wspólnych prac regulatorów krajowych, podniesienie opłacalności poprzez zwiększenie skali inwestycji, lokalizacja reaktorów blisko aglomeracji miejskich celem redukcji strat energii i uzyskanie akceptacji społecznej poprzez edukację w tym zakresie.

Chcielibyśmy także podkreślić, że mec. Anna Szczodra znalazła się w zaszczytnym gronie nominowanych do tegorocznej Nagrody Energii Kobiet, której celem jest docenienie kobiet pracujących w branży energii za ich pasję, odwagę i determinację w zmienianiu polskiej energetyki.

VIII Kongres Energetyczny pokazał, że fundamentem dla systemu energetycznego jest bezpieczeństwo rozumiane jako: zacieśnianie międzynarodowych sojuszy energetycznych, dywersyfikacja źródeł wytwórczych i inwestycje w zeroemisyjne źródła przyszłości. Projekty strategiczne w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej i wodoru są warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale sukces ich realizacji zależy przede wszystkim od: przyjęcia stabilnych regulacji prawnych i połączenia polskiego local content z doświadczeniem wiodących firm energetycznych.

Aleksandra Pinkas

 

Powiązane