Anna Szczodra

Anna Szczodra

Senior Counsel, radca prawny

Współpracuję z SK&S od 2021 r. Doradzam w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa energetycznego dla inwestorów OZE, wytwórców, spółek obrotu. Pracuję przy transakcjach związanych z rozwojem inwestycji i usług w sektorze odnawialnych źródeł energii. Współpracuję przy reprezentacji podmiotów energetycznych w postępowaniach kontrolnych i odwoławczych, dotyczących decyzji wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze energetycznym, które zdobywałam pracując dla międzynarodowej grupy energetycznej EDF oraz polskiej grupy kapitałowej Enea. W latach 2018-2020 byłam przedstawicielem PKEE w Eurelektric w ramach grupy roboczej Market Design. Współpracuję z wieloma organizacjami branżowymi. Od 2018 roku wykładam Politykę Klimatyczną oraz zasady funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych dla studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 72 16
Tel. kom.:+48 538 156 790
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Insead Business School – 2016-2017
  • Branżowe szkolenia międzynarodowe, w tym na Harvard Law School w Bostonie 2019, Corporate University EDF w Pekinie
  • Izba Radców Prawnych w Warszawie – 2008
  • Etatowa Aplikacja Sądowa – 2003-2007
  • Uniwersytet Marie - Curie Skłodowskiej w Lublinie – 1998-2003
Doświadczenie
  • Strategiczne doradztwo regulacyjne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających
  • Transakcje M&A
  • Doradztwo prawne przy prowadzeniu procesów inwestycyjnych oraz w zakresie pozyskania źródeł finansowania z funduszy publicznych
  • Doradztwo prawne przy realizacji programu inwestycyjnego związanego z implementacją nowych wymagań środowiskowych, w tym DESOX/DENOX
  • Budowanie systemu zarządzania zgodnością w prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach energetycznych w tym w wdrażanie MIFID II, REMIT, wytycznych ESMA, ACER
PUBLIKACJE