Raport SK&S | Unijny pakiet w zakresie dekarbonizacji rynku gazu promowania wodoru i ograniczenia emisji metanu

Osiągnięcie neutralności klimatycznej przez państwa Unii Europejskiej do 2050 r. i zwiększenie niezależności od paliw kopalnych wymaga nie tylko działań w zakresie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, lecz także szerszego wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru. W tym celu Komisja Europejska przygotowała regulacje nakierowane na obniżenie emisyjności unijnego rynku gazu.

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, gaz ziemny pełni rolę tzw. paliwa pomostowego, ze względu na mniejszy poziom emisyjności instalacji gazowych w porównaniu do instalacji opartych na węglu. Jednocześnie zakłada się, że gaz ziemny powinien zostać docelowo zastąpiony innymi źródłami energii, głównie wodorem. Zgodnie z aktualną strategią KE, zakłada się osiągnięcie 40 GW mocy zainstalowanej w elektrolizerach odnawialnego wodoru i jego produkcję na poziomie 10 mln ton do 2030 r. w UE.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane