Czas na zawiadomienie o przelewie na konto spoza białej listy: Trzy warianty

Podatników czekają kolejne zmiany związane z płatnościami na rachunki firm niewidniejące w wykazie prowadzonym przez szefa KAS. Zapowiadane wcześniej ułatwienia wprowadzono, ale najpierw przedsiębiorców czeka łamigłówka z terminami.

Zmiany dotyczące białej listy wprowadza ustawa z 5 czerwca br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), która w dniu zamknięcia tego numeru czekała tylko na podpis prezydenta.

Cały artykuł dostępny na stronie DGP

Powiązane