Co wyróżnia roboty budowlane w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – umowa o zamówienie publiczne

W listopadowym wydaniu „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych” (Zeszyt nr 11/2020) ukazał się artykuł pt. „Co wyróżnia roboty budowlane w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – umowa o zamówienie publiczne” autorstwa Żanety Urbaniak.

Autorka omówiła wybrane uregulowania dotyczące robót budowlanych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Zawiera ona szereg nowych rozwiązań prawnych dotyczących umów o zamówienie publiczne oraz szczególne regulacje dotyczące umowy o roboty budowlane. Do najważniejszych z nich należą przepisy dotyczące w szczególności: klauzul niedozwolonych, wymagań dotyczących kształtowania wynagrodzenia w długoterminowych robotach budowlanych, wypłaty wynagrodzenia w częściach i zaliczek, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podwykonawstwa oraz formalności związanych z zakończeniem umowy o zamówienie publiczne.

Szczególnie, jak napisała Autorka, raport z realizacji zamówienia będzie, podobnie jak ogłoszenie o wykonaniu umowy, bardzo dobrym źródłem wiedzy o rzetelności wykonawców nie tylko dla zamawiających, ale także dla innych wykonawców działających na rynku, którzy będą mogli uzyskać do niego dostęp w trybie dostępu do informacji publicznej.

Publikację można pobrać TUTAJ

Powiązane