Natalia Łabęda

Natalia Łabęda

Starszy prawnik, adwokat

Pracę w SK&S rozpoczęłam w 2019 r., zasilając zespół praktyki Nieruchomości. Wiedzę i doświadczenie zdobyłam pracując dla dużych polskich kancelarii. Uczestniczę w licznych transakcjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dotyczących obrotu udziałami i akcjami oraz aktywami rzeczowymi. Specjalizuję się w projektach inwestycyjnych, z uwzględnieniem ich aspektów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych. Posiadam bogate doświadczenie w negocjowaniu umów najmu oraz dzierżawy powierzchni komercyjnych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 71 97
Tel. kom.:+48 660 611 929
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – licencjat administracji – 2009
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – magister prawa – 2012
Doświadczenie
  • Zajmuje się w prawem nieruchomości
  • Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, z uwzględnieniem ich aspektów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych
  • Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu umów najmu oraz dzierżawy powierzchni komercyjnych
PUBLIKACJE