Tax Alert | Поточні та заплановані податкові преференції у зв’язку з війною в Україні

Зарахування пожертв до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування

Можливість включення пожертв, зроблених на цілі, пов’язані з протидією наслідкам бойових дій на території України, до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування.

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави («Спеціальний закон»)1 передбачає можливість віднесення до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування, витрат на виробництво або придбання товарів та прав, переданих для цілей, пов’язаних із протидією наслідкам воєнних дій на території України. Йдеться про пожертви, зроблені конкретним суб’єктам, а саме:

  • неурядовим та громадським організаціям,
  • органам місцевого самоврядування,
  • Урядовій агенції стратегічних резервів,
  • суб’єктам, які здійснюють медичну діяльність або діяльність у сфері медичного порятунку на території Республіки Польща або України.

Спеціальний закон передбачає можливість включення 100% пожертв до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування, хоча у випадку пожертв, призначених на боротьбу з пандемією COVID-19, подібна пільга дозволяла визнавати пожертви у розмірі 200%. Перевага повинна діяти з 24 лютого по 31 грудня 2022 року.

До цього часу єдина можливість включення пожертв до витрат, які підлягають відрахуванню з бази оподаткування,  випливала зі ст. 18 абз. 1 п. 1 закону про податок на прибуток та ст. 26 абз. 1 п. 9 закону про ПДФО. Ці положення дозволяли відраховувати з бази оподаткування пожертви на суспільно корисну діяльність (максимум до 10% доходу платників податку на прибуток та до 6% доходу платників ПДФО).

Нульова ставка ПДВ на цілі, пов’язані з наданням допомоги постраждалим від бойових дій в Україні

Міністр фінансів видав Постанову2, згідно з якою запроваджена ставка ПДВ у розмірі 0% для безоплатних поставок товарів або послуг з метою надання допомоги постраждалим від бойових дій в Україні. Однак ставка поширюється лише на пожертви та безоплатні виплати, надані окремим суб’єктам, а саме:

  • Урядовій агенції стратегічних резервів,
  • медичним установам,
  • органам місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що матеріальний обсяг преференцій відкритий, тому до нього входять усі пожертви та безповоротні виплати. Але слід підкреслити, що нульова ставка може застосовуватися за умови укладання угоди між платником податків (дарувальником) та одним із зазначених суб’єктів (одержувачем). Преференція діятиме з 24 лютого до 30 червня 2022 року.

Звільнення  від оподаткування та пільги для повернення

В остаточну редакцію спеціального закону не увійшли запропоновані рішення (у т.ч. експертами) щодо звільнення громадян України від сплати податку на спадщину та пожертви. Це означає, що пожертви, отримані громадянами України, підлягають оподаткуванню на загальних підставах. Згідно з ними, отримані пожертви будуть звільненими від податку на спадщину та пожертви на загальну суму 4902 злотих (якщо одержувач не є родичем дарувальника). Це обмеження поширюється на пожертви від того самого дарувальника, отримані протягом 5-річного періоду. До тих пір, поки неоподатковувана сума не буде перевищена, немає обов’язку повідомляти про пожертви у відповідний орган або подавати декларацію про податок на спадщину та пожертви. Однак у випадку перевищення ліміту неоподатковуваної суми ці зобов’язання несе одержувач.

Спеціальним законом передбачене звільнення громадян України від ПДФО за отриману допомогу. Йдеться про безповоротні виплати, такі як надання квартири, харчування, медичної допомоги та лікування. Що стосується оподаткування ПДФО доходів від робіт, виконаних громадянином України у Польщі, то правила розрахунку податку будуть відрізнятися залежно від того, чи буде така особа працевлаштована на підставі трудового договору чи наказу, а також від тривалості її перебування на території Республіки Польща (ширше з цього приводу – у нашому повідомленні з питання податкового резидентства осіб, які прибувають з України).

У цьому контексті доречно було б запропонувати для громадян України можливість  т.зв. пільги на повернення. Це податкова преференція, запроваджена згідно з програмою «Польського ладу», яка дозволяє звільнити доходи, зокрема від трудових відносин та договорів замовлення, від ПДФО (у сумі до 85 528 злотих на рік) терміном на 4 роки. Однак наразі цією перевагою можуть скористатися лише поляки, які повертаються з еміграції, особи з картою поляка, громадяни ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарської Конфедерації або особи, які проживають у країнах, зазначених у ст. 21 абз. 43 п. 3b закону про ПДФО. Проте Україна не входить до числа країн, зазначених у цьому положенні. Тож, якщо у біженця з України є карта поляка, він зможе скористатися пільгою для повернення, інакше вона йому буде недоступна, тому законодавцю в умовах нинішньої кризи варто доповнити вказаний перелік країн, дозволивши громадянам України скористатися цією пільгою.

Природно, що нові положення мають значний вплив на розрахунки польських роботодавців з працівниками, які є громадянами України. Ми будемо постійно відстежувати нові законодавчі рішення та інформувати вас про ключові питання в них.

Завантажити PDF 


Pobierz alert w wersji PDF

 

Powiązane