Raport SK&S | Zmiany regulacyjne na rynku energii. Nowelizacja Prawa Energetycznego.

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian w regulacjach rynku energii, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Większość zmian opisanych poniżej weszła w życie 7 września 2023 r.

  • Linia bezpośrednia
  • Mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE
  • Piaskownica regulacyjna
  • Uprawnienia Prezesa URE w zakresie wykonywania działalności objętej koncesją
  • Zmiany w zakresie obliczania tzw. „odpisu na fundusz”
  • Odbiorca końcowy na rynku energii elektrycznej

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane