RAPORTY SK&S | Ograniczenia w poborze energii elektrycznej i gazu ziemnego

W odpowiedzi na pojawiające się obawy o zapewnienie ciągłości dostaw paliw oraz energii elektrycznej, przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące zasad wprowadzania na terytorium Polski administracyjnych ograniczeń w poborze energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Raporty zostały opublikowane w dwóch częściach:

  • energia elektryczna i
  • gaz ziemny

– ze względu na odmienne źródła regulacji i zróżnicowane procedury rządzące ograniczeniami na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Krzysztof Cichocki, Tomasz Młodawski i Aleksandra Pinkas odpowiadają w nich na pytania:

  • kiedy mogą zostać wprowadzone ograniczenia w poborze energii i gazu,
  • kto może je wprowadzić,
  • kogo obejmują, a kto jest odbiorca chronionym,
  • jak realizować ograniczenia,
  • jakie są kary za nieprzestrzeganie ograniczeń i
  • jak przygotować się na potencjalne wprowadzenie ograniczeń.

Zapraszamy do lektury!


Pobierz Raporty w wersji PDF:

>>  ENERGIA ELEKTRYCZNA  | Ograniczenia w poborze energii elektrycznej <<

>>  GAZ ZIEMNY  | Ograniczenia w poborze gazu ziemnego <<

 

 

Powiązane