Raport SK&S | Saszetki nikotynowe

Saszetki nikotynowe
W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele rodzajów nowych wyrobów zawierających nikotynę, mających stanowić alternatywę dla papierosów.

Jednym z takich produktów są saszetki nikotynowe, które w odróżnieniu od popularnych w Skandynawii produktów snus, nie zawierają liści tytoniu, a jedynie nikotynę (z ewentualnymi dodatkami smakowymi). Saszetkę umieszcza się pomiędzy górną wargą a dziąsłem, po czym saszetka wydziela nikotynę, która jest wchłaniana głównie przez błonę śluzową w jamie ustnej.

Wiele podmiotów z branży tytoniowej zainwestowało w rozwój tego typu produktów, promując je jako mniej szkodliwą alternatywę dla papierosów.

Regulacja
Chociaż saszetki zawierają nikotynę, w związku z czym można by oczekiwać, że są one uregulowane podobnie do papierosów, to ich klasyfikacja prawna nie jest jasna.

Saszetki nie są objęte w Polsce żadną specyficzną dla nich regulacją. W szczególności nie podlegają pod Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W związku z tym nie ma obecnie klarownych zasad dotyczących oznakowania
(w tym ostrzeżeń), reklamy ani marketingu takich produktów, poza ogólnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, i ogólnymi przepisami dotyczącymi znakowania i marketingu produktów. Polskie organy regulacyjne nie zajęły dotąd stanowiska w sprawie saszetek.

W Niemczech saszetki nikotynowe zostały uznane za żywność, wpisane do systemy RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) i w efekcie musiały zostać wycofane z rynku. W związku z powyższym jeden z koncernów tytoniowych podjął decyzję o całkowitym wycofaniu swoich saszetek z Niemiec. Jakkolwiek nie jest to intuicyjna klasyfikacja, ze względu na szeroka definicję żywności  w Rozporządzeniu nr 178/2002 nie jest ona wykluczona. Za żywność uznaje się jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać, a także napoje, guma do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki. Rozporządzenie wyłącza spod definicji żywności m.in. tytoń i wyroby tytoniowe (w rozumieniu Dyrektywy tytoniowej), ale saszetki nie stanowią takiego wyrobu.

W przypadku zaklasyfikowania saszetek jako środka spożywczego, najprawdopodobniej nie mogłyby one być legalnie wprowadzane na rynek. Przede wszystkim, nikotyna, traktowana jako żywność podlegałaby unijnym przepisom dotyczącym nowej żywności.

Reklama
W polskim prawie nie ma szczegółowych przepisów dotyczących reklamy saszetek nikotynowych. Należy jednak pamiętać, że przepisy tytoniowe wprowadzają niemal całkowity zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników do napełniania lub rekwizytów tytoniowych. Jako że wszystkie te produkty zawierają nikotynę, warto rozważyć odpowiednie stosowanie ww. przepisów do działań marketingowych dotyczących saszetek nikotynowych (np. kierowanie działań marketingowych do osób powyżej 18 roku życia, stosowanie ostrzeżeń dotyczących uzależniających właściwości nikotyny itp.).

Saszetki nikotynowe budzą wiele wątpliwości pod względem regulacyjnym. Jeśli chcielibyście Państwo wprowadzić na rynek taki produkt lub zacząć go sprzedawać – zapraszamy do kontaktu.

Pobierz raport w wersji PDF

 

 

Powiązane