Legal Alert | Kodeks branżowy woreczków nikotynowych opublikowany

Woreczki nikotynowe (o których pisaliśmy szerzej w raporcie) nie są objęte w Polsce żadną specyficzną dla nich regulacją. W szczególności nie podlegają pod Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w związku z czym brak aktualnie klarownych zasad dotyczących ich dystrybucji, oznakowania czy reklamy.

Uprzedzając ustawodawcę, we wrześniu ubiegłego roku cztery spółki z branży tytoniowej przyjęły kodeks określający dobrowolne, wypracowane przez branżę standardy prowadzenia sprzedaży woreczków nikotynowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się pod LINKIEM.

Definicja i wymogi produktowe
Zgodnie z kodeksem za „woreczek z nikotyną bez tytoniu” uważa się porcjowany, wolny od tytoniu produkt konsumencki, który zawiera związki nikotynowe, środki aromatyzujące i inne składniki, które uwalniają nikotynę i aromaty po umieszczeniu woreczka pod górną wargą co powoduje wchłanianie nikotyny przez błonę śluzową jamy ustnej. Tak rozumiane woreczki nikotynowe nie powinny być oferowane ani sprzedawane osobom poniżej 18 roku życia, a zawartość nikotyny nie powinna przekraczać 20 mg na woreczek (przy czym stosowana nikotyna musi spełniać standardy odpowiadające tym dla nikotyny używanej w produktach farmaceutycznych).

Oznakowanie
Sygnatariusze kodeksu zobowiązali się do umieszczania na oznakowaniu produktów szeregu informacji, w tym o: składnikach, zawartości nikotyny, wadze woreczka nikotynowego, dacie produkcji i przydatności do spożycia oraz danych kontaktowych producenta i/lub dystrybutora. Zarówno etykieta opakowania, jak i sam woreczek nikotynowy nie mogą jednoczenie zawierać żadnych elementów ani cech, które:

  • byłyby mylące lub wprowadzające w błąd,
  • sugerowałyby, że woreczki z nikotyną mają właściwości witalizujące, energetyzujące, lecznicze, odmładzające, naturalne, organiczne lub mają właściwości zdrowotne;
  • przypominałyby produkt spożywczy lub kosmetyczny,
  • mogą być powiązane z kulturą młodzieżową lub przedstawiać sytuacje, środowiska lub przedmioty typowe dla świata dzieci i młodzieży (takie jak postacie z komiksów lub kreskówek, zabawki lub słodycze), lub
  • sugerowałyby, że woreczki z nikotyną bez tytoniu są korzystne dla środowiska.

Etykieta woreczka nikotynowego powinna zawierać dodatkowo ostrzeżenie zdrowotne o treści: „Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie” lub „Produkt ten nie jest wolny od ryzyka i zawiera nikotynę, która uzależnia” oraz logo lub tekst wskazujący, że produkt przeznaczony jest wyłącznie do użycia przez osoby pełnoletnie.

Komunikacja marketingowa
Kodeks zawiera również zasady dotyczące komunikacji marketingowej woreczków nikotynowych. Stanowią one w szczególności, że wszelkie działania sprzedażowe nie powinny (i) być skierowane do osób poniżej 18 roku życia (np. poprzez dobór środków przekazu, lokowanie produktu, sposób prezentacji), (ii) zachęcać osób niebędących użytkownikami nikotyny do stosowania woreczków nikotynowych, (iii) przekazywać wprowadzających w błąd informacji o składnikach produktu. Podobnie jak w przypadku etykiet, komunikacja marketingowa powinna zawierać wyraźnie widoczne informacje lub logo wskazujące, że produkt nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich. Proponuje się jednocześnie, aby działania reklamowe skierowane do konsumenta były wykonywane wyłącznie przez osoby o dorosłym wyglądzie i w środowisku osób pełnoletnich. W kodeksie przewidziano także zakaz sugerowania właściwości leczniczych produktów poprzez m.in. stosowanie oświadczeń zdrowotnych.

Ze względu na istotny udział rynkowy sygnatariuszy kodeksu, kodeks może uzyskać status benchmarku dla dobrych praktyk w zakresie prowadzenia sprzedaży woreczków nikotynowych na terytorium Polski. Jeżeli tak się stanie, nieprzestrzeganie kodeksu może rodzić dalej idące skutki prawne, również dla innych uczestników rynku.

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących woreczków nikotynowych zapraszamy do kontaktu!

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane