Projekt zmian w podatkach dochodowych

Pobierz alert w wersji PDF

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie cen transferowych skierowanym przez Ministerstwo Finansów w dniu 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych. Mianowicie, projekt ten przewiduje:

 • zmniejszenie limitu zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów z obecnego poziomu 30% EBITDA do poziomu 20% EBITDA;
 • zwiększenie limitu zaliczania do kosztów wydatków na usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych z dotychczasowych 3 mln zł + 5% EBITDA do 3 mln zł powiększonych o 10% EBITDA;
 • gruntowne zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych obejmujące m.in.:
  – nowe progi w dokumentacji lokalnej, nowe podejście do dokumentacji grupowej,
  –  wprowadzenie tzw. „safe harbours” (marż dla usług o niskiej wartości dodanej, których zastosowanie, przy spełnieniu dodatkowych warunków, powoduje uznanie ich przez organy podatkowe za rynkowe),
  – otwarcie katalogu metod ustalania cen transferowych,
  – wprowadzenie analizy porównawczej jako niezbędnego elementu dokumentacji lokalnej, uszczegółowienie uprawnień organów przy weryfikacji cen transferowych,
  – wprowadzenie nowych definicji i doprecyzowanie dotychczasowych pojęć.

Zgodnie z obecnym projektem nowe przepisy weszłyby w życie 1 stycznia 2019 r., jednakże podatnicy mogliby stosować opcjonalnie niektóre nowe przepisy z zakresu dokumentacji cen transferowych również do lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2017 roku.

W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Powiązane