Podatki w branży FMCG i e-commerce

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się publikacja Podatki w branży FMCG i e-commerce. Autorami książki jest zespół podatkowy SK&S w składzie: Stanisław Gordziałkowski, Karolina Gotfryd, Martyna Smolińska oraz Ewelina Całczyńska. Redakcję naukową objął Sławomir Łuczak.

Publikacja omawia kwestie podatkowe związane z szeroko pojętym sektorem FMCG (Fast Moving Consumer Goods), oferującym głównie produkty szybkozbywalne, zaspokajające podstawowe potrzeby konsumenta.

W książce przedstawiono m.in. kwestie dotyczące:

  • opodatkowania handlu FMCG na gruncie VAT,
  • opodatkowania handlu e-commerce,
  • opodatkowania akcji promocyjnych,
  • obciążeń fiskalnych w branży FMCG.

Autorzy analizują, m.in. zmiany wynikające z wprowadzenia:

  • opłaty cukrowej,
  • opłaty od napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml – tzw. małpek,
  • nowej matrycy stawek VAT,
  • wiążących informacji stawkowych (WIS),
  • kas rejestrujących on-line,
  • e-paragonów.

W opracowaniu zawarto również omówienie praktycznych problemów z ich właściwym przyporządkowaniem na przykładzie case study, z uwzględnieniem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów administracyjnych.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmującym się prawem podatkowym oraz przedsiębiorców działających w sektorze FMCG.

Więcej: https://www.profinfo.pl/sklep/podatki-w-branzy-fmcg-i-e-commerce,141161.html

Powiązane